Pressemeddelelser 2013

 • Konkursryttere kan nu få karantæne

  Reglerne i konkursloven om konkurskarantæne træder i kraft den 1. januar 2014. Det betyder, at man fremover kan risikere flere års karantæne fra visse typer virksomhedsledelse, hvis man har spekuleret i at køre virksomheder i sænk.
 • Ny PET-chef

  Efter indstilling fra justitsministeren har Hendes Majestæt Dronningen i dag udnævnt statsadvokat Jens Madsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, til PET-chef med virkning fra den 1. januar 2014 på åremål i 6 år.
 • Bedre behandling af civile sager ved domstolene

  Civile sager skal behandles hurtigere og mere effektivt ved domstolene. Justitsminister Karen Hækkerup sender i dag en rapport i høring med forslag til, hvordan dette kan sikres.
 • Karen Hækkerup er ny justitsminister

  Karen Hækkerup (S) har i dag overtaget posten som justitsminister i forbindelse med den netop gennemførte ministerrokade.
 • Morten Bødskov træder tilbage

  Justitsminister Morten Bødskov har i dag meddelt statsministeren, at han ønsker at træde tilbage fra sin stilling som justitsminister, når statsministeren vender tilbage fra Sydafrika i morgen.

Pages