Pressemeddelelser 2012

 • Justitsministeriet søger ny særlig rådgiver

  Justitsministeriet opslår i dag en stilling som særlig rådgiver. Stillingen er ledig, da den ene af justitsministerens nuværende særlige rådgivere i dag fratræder sin stilling efter endt orlov fra sit tidligere arbejde.
 • Nye tiltag skal skabe hurtigere mentalundersøgelser i straffesager

  Ny rapport peger på en række konkrete tiltag, som skal reducere sagsbehandlingstiden for mentalundersøgelser i straffesager. Det skal blandt andet ske ved at styrke samarbejdet mellem myndighederne og give et økonomisk incitament for at opfylde målsætningen for sagsbehandlingstiden. Rapporten viser...
 • Regeringen og Enhedslisten styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet

  Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven indgået en aftale om en markant styrkelse af indsatsen over for systematisk og organiseret økonomiske kriminalitet. Aftalen indeholder en række elementer, der fremover vil gøre det sværere for lidt for kreative...
 • Bred aftale om kriminalforsorgen skal sikre færre ofre for kriminalitet

  Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative er i dag blevet enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen sikres etableringen af 200 nye fængselspladser med tilhørende bemanding. Derudover rummer aftalen klare målsætninger for at få flest mulig...
 • Evaluering viser gode erfaringer med hjælp til hjemrejse for sårbare udlændinge

  En evaluering af ordningen om forberedt hjemsendelse til ofre for menneskehandel og afviste uledsagede mindreårige peger på, at det har positiv effekt at yde individuel rådgivning, økonomisk støtte og opfølgning i hjemlandet. Regeringen vil trække på de gode erfaringer fra ordningen til andre...
 • Nyt lovforslag skal værne om varemærkerettigheder

  Justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag et lovforslag, der skal styrke domstolenes behandling af sager om forbud, dvs. sager om mulige krænkelser af bl.a. patenter, varemærker, ophavsrettigheder samt konkurrence- og kundeklausuler.

Pages