Pressemeddelelser 2012

 • Regeringen skærper indsatsen mod religiøse tvangsvielser

  Regeringen lancerer nu en strategi mod parallelle retsopfattelser med fokus på tvang og undertrykkelse i forbindelse med religiøse vielser. Regeringen lægger blandt andet op til en skærpelse af straffen for at tvinge nogen til en religiøs vielse.
 • Straffelovrådet foreslår skærpelser over for seksualforbrydelser

  Straffen for at udnytte en person i en hjælpeløs tilstand seksuelt skal skærpes. Seksuelt forhold til et barn under 12 år skal anses for voldtægt. Forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år skal først begynde at løbe, når offeret fylder 18 år. Der skal være balance i...
 • Door step om Straffelovrådets betænkning

  Onsdag den 21. november kl. 8.45 afholdes der et kort door step i Justitsministeriet om Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser.
 • Indsats mod social dumping på transportområdet virker

  De seneste tal fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten tegner et klart billede af, at den styrkede politiindsats mod ulovlig cabotagekørsel allerede nu er begyndt at virke. Den styrkede indsats er et resultat af aftalen om finansloven for 2012. Med finansloven for 2013 styrkes indsatsen yderligere.
 • Udtalelse om strafudmåling ved dom for flere kriminelle forhold samtidig

  Justitsministeriet har modtaget Straffelovrådets udtalelse om reglerne for strafudmåling ved dom for flere kriminelle forhold samtidig (”kumulation”). Det er Straffelovrådets opfattelse, at der ikke er grundlag for at ændre det gældende udgangspunkt om ”modereret kumulation”, dvs. at straffen ikke...
 • Søgninger i tinglysningssystemet bliver gratis

  I dag kan alle få adgang til oplysninger i tinglysningssystemet via internettet. Men der opkræves stadig retsafgifter for at søge på oplysninger om bl.a. fast ejendom. Det opleves af mange som tungt og bureaukratisk. Et nyt lovforslag vil derfor gøre søgninger i systemet gratis.

Pages