Ulovlig parkering på handicappladser undersøges

Parkeringsplads

Justitsminister Morten Bødskov vil have undersøgt omfanget af ulovlig parkering på handicappladser. KL og Rigspolitiet skal belyse problemet.

Det har i de seneste ugers offentlige debat været fremme, at det skulle være et udbredt problem, at der foretages ulovlige parkeringer på pladser, der er forbeholdt handicappede.

Justitsminister Morten Bødskov vil nu have belyst problemets omfang og vil derfor bede KL og Rigspolitiet om nærmere oplysninger om

  • hvor mange afgifter, der årligt pålægges for ulovlig parkering på P-pladser, der er forbeholdt handicappede, og
  • om der i tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen er særligt fokus på denne type af parkeringsforseelser.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Jeg tager klart afstand fra det, hvis der er trafikanter uden handicap, som vælger at parkere på pladser, der er forbeholdt handicappede. Efter min opfattelse er en sådan adfærd udtryk for en manglende respekt for de medborgere, som f.eks. på grund af gangbesvær har et særligt parkeringsbehov.

Det er væsentligt, at vi får belyst problemets omfang, og om der er tilstrækkeligt fokus på det i tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen. Justitsministeriet vil derfor nu indhente nærmere oplysninger fra KL og Rigspolitiet, så jeg på det grundlag kan tage stilling til, om der er behov for initiativer på området.”

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.