Udtalelse vedr. dommen i sagen om ROJ-TV

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen om ROJ-TV.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Jeg har noteret mig, at byretten er enig med anklagemyndigheden i, at de tiltalte har overtrådt straffeloven ved at fremme terrorvirksomhed. Da der er tale om en konkret sag – som det i øvrigt stadig er muligt at anke til landsretten – har jeg ikke yderligere kommentarer.

Jeg har i den forbindelse forstået, at statsadvokaten nu er ved at nærlæse dommen for at overveje, om der er grundlag for at anke sagen i relation til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse."

 

Baggrund om sagen mod  ROJ TV

Anklagemyndigheden rejste i september 2010 tiltale mod ROJ-TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV for overtrædelse af straffelovens § 114 e, hvorefter det er strafbart at fremme virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger. Tiltalen blev i overensstemmelse med retsplejelovens regler forinden tiltrådt af justitsministeren.

Læs mere om dommen på Københavns Byrets hjemmeside.