Udtalelse fra justitsministeren og kulturministeren i anledning af sagen om ROJ-tv

I anledning af Københavns Byrets dom i straffesagen mod ROJ-tv udtaler justitsminister Morten Bødskov og kulturminister Uffe Elbæk:

”Terrorisme kan aldrig retfærdiggøres, og regeringen fordømmer terrorisme i alle dens former, uanset hvem der begår terrorhandlingerne, hvor de begås, og med hvilket formål de begås.

Terrorisme udgør en af de mest alvorlige trusler mod den internationale fred og sikkerhed.

Danmark er en aktiv deltager i internationalt samarbejde mod terrorisme og har som led i denne indsats et tæt bilateralt og multilateralt samarbejde med sine partnere og allierede.

Danmark har et langvarigt og meget værdifuldt samarbejde med Tyrkiet om bekæmpelse af terrorisme.

Københavns Byret har som bekendt netop afsagt dom i straffesagen mod ROJ-tv. Begge parter har nu mulighed for at anke dommen. Radio- og tv-nævnet har endvidere oplyst, at nævnet på baggrund af dommen vil overveje, om der er grundlag for at indlede en ny sag efter radio- og fjernsynslovgivningen.

Hvis der er et hul i lovgivningen, skal det naturligvis lukkes.

Sammen vil vi derfor nu i Justitsministeriet og Kulturministeriet sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for radio- og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme.”

Statement from the Minister of Justice and the Minister of Culture with reference to the case concerning ROJ-tv

"With reference to the verdict from the City Court of Copenhagen in the criminal case concerning ROJ-tv. Minister of Justice Mr. Morten Bødskov and Minister of Culture Mr. Uffe Elbæk states:

Terrorism can never be justified and the Danish government condemns terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to international peace and security.

Denmark is an active participant in the international cooperation against terrorism and coordinates closely bilaterally and multilaterally with its partners and allies in this endeavor.

Denmark has a long-standing and much valued cooperation with Turkey on counter-terrorism.

Yesterday, the City Court of Copenhagen decided on a verdict against ROJ-tv. The verdict is open to appeal. The Danish Radio and Television Board has stated, that the board will now consider whether there are reasons to initiate a new case concerning ROJ-tv in accordance with the Danish legislation on radio and TV.

If there is any lack in the current Danish legislation, we will of course have to take the necessary steps.

Thus, the Ministry of Justice and the Ministry of Culture will now make sure that the Danish legislation provides all sufficient measures to react against radio and TV stations promoting terrorism."