Søvndal og Bødskov: Kursen ligger fast – sikkerhed og retssikkerhed skal gå hånd i hånd

Udenrigsminister Villy Søvndal og justitsminister Morten Bødskov præciserer i anledning af dagens debat om de såkaldte torturinformationer:

”Regeringen er fast besluttet på at sætte respekten for menneskerettigheder højt på både den nationale og den internationale dagsorden. Vi ønsker at fastholde retssikkerheden som en grundlæggende værdi. Vi er også fuldt bevidste om, at Danmark fortsat er udsat for en alvorlig terrortrussel, og at vores land derfor har brug for et effektivt værn mod terror. Og vi skal insistere på, at retssikkerhed og sikkerhed kan gå hånd i hånd.

Men tingene er sjældent enten sorte eller hvide. Der er etiske dilemmaer og nuancer i mange af livets forhold, og det er der også, når det gælder indsatsen mod terror og arbejdsvilkårene for vores efterretningstjenester.

Kursen er uændret i forhold til vores efterretningstjenesters samarbejde med og udveksling af oplysninger med samarbejdspartnere fra andre lande. For at kunne løse deres opgaver er vores tjenester nødt til at udveksle oplysninger også med lande, der anvender afhøringsmetoder, som kan stride mod dansk retsopfattelse. Men det siger sig selv, at der må foretages en særlig omhyggelig og grundig vurdering af oplysningers troværdighed, hvis de kan være fremkommet ved tortur. Og lige så sikkert er det, at oplysningerne som den grundlæggende regel ikke vil kunne bruges i en dansk straffesag.

I dag er den europæiske mindedag for alle ofre for terrorisme. Vi bør sammen mindes de døde og sårede og lade tankerne vandre til dem, der har mistet. Indsatsen mod terror er helt afgørende for beskyttelsen af det frie og åbne samfund, der bygger på respekten for demokrati og den enkelte borger. Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder er ikke enten eller. Det er både og.”