SKAT og Politiet – Der køres ulovligt i dyre biler

Trafikprop

SKAT og Nordsjællands Politi har Kristi Himmelfartsdag gennemført en målrettet aktion på Strandvejen ved Charlottenlund Fort. Der var fokus på biler ejet af virksomheder, som bruges privat af ejeren eller en medarbejder – og hvor skattereglerne er overtrådt. Derudover blev andre biler også kontrolleret, fx autocampere, biler på gule plader og biler med udenlandske plader i.f.t. beskatning, registreringsafgift m.v.

SKAT og Nordsjællands Politi kontrollerede Kristi Himmelfartsdag luksusbiler på Strandvejen ved Charlottenlund Fort. Aktionen var en fælles myndighedsaktion, hvor der var fokus på skatteregler, men også på overtrædelser af færdselsloven.

Aktionen var målrettet luksusbiler i millionklassen. Men også andre biler og køretøjer, hvor eksempelvis registreringsafgiften er fejlagtig, blev kontrolleret.

Dyre biler ejet af virksomheder, særligt luksusbiler, er interessante, fordi der skal ske beskatning, hvis bilen benyttes eller er til rådighed for ejeren eller for en medarbejder. SKAT har ved lignende aktioner landet over konstateret, at ikke alle med en bil stillet til rådighed bliver beskattet efter reglerne. 

Ved dagens aktion blev der eksempelvis standset en Porsche til ca. 2,3 mio. kr., hvor føreren kan se frem til en yderligere beskatning af ca. 500.000 kr. årligt.

Herudover blev der foretaget kontrol af biler på udenlandske plader. Der kan være en formodning for, at danskere har undladt at betale registreringsafgift ved at have udenlandske nummerplader på bilen.

Endelig var der også fokus på autocampere, som er ombygget/ændret i forhold til den oprindelige godkendelse, således at registreringsafgiften er forkert samt biler på gule plader, hvor bilen anvendes i uoverensstemmelse med bilens registrering.

Skatteminister Thor Möger Pedersen og justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er vigtigt, at SKAT i samarbejde med Politiet laver sådanne aktioner for at vise, at det ikke er acceptabelt, at man kører rundt i store dyre biler - finansieret over virksomhedsregnskabet”.

 

Fællesaktioner mellem SKAT og Politiet viser det gode samarbejde, der er mellem de to myndigheder. Med fælles indsats, samarbejde og prioritering, er det tydeligt, at der er en stor opdagelsesrisiko, hvis man er lidt for kreativ med at blande eksempelvis virksomhedens bilpark sammen med privatsfæren.

Regeringen har fokus på, at alle danskere skal bidrage med deres rimelige del til at finansiere velfærdssamfundet. Både folk med små og med gode indkomster skal betale deres del. Og vi vil ikke acceptere, at velhavende mennesker benytter smuthuller til at slippe uden om at løfte deres rimelige del af ansvaret. Når det sker, skal vi slå ned på det, og det har vi gjort her i dag med aktionen her. Og jeg er meget tilfreds med de resultater, der er opnået her i dag – det er ikke gratis at snyde sig uden om, og det bliver tydeligt med en indsats som denne.”

 

Fakta om aktionen

Erfaringer fra tidligere års aktioner målrettet mod dyre biler:

  • 1 målrettet aktion på Strandvejen i 2010 gav 9 mio. kr. i skattemæssige reguleringer.
  • 1 målrettet aktion på Strandvejen i 2011 gav 7 mio. kr. i skattemæssige reguleringer.

Aktionen i dag:

Der blev standset 365 dyre firmabiler, hvoraf SKAT har talt med føreren af 159 biler.

SKAT vil foretage yderligere undersøgelser af beskatningsforholdene for 57 af disse dyre biler. Mange af førerne kan forvente en efterregning fra SKAT.

Aktionens samlede resultat forventes at ligge på niveau med de gennemførte aktioner for 2010 og 2011 på mellem 7 – 9 mio. kr.

Herudover blev der foretaget kontrol af 145 udenlandske, autocampere mv. Disse kontroller resulterede i 6 bødesager, og 2 køretøjer fik klippet pladerne. 

Derudover var der følgende forhold af politi- og ordensmæssig karakter:

  • 1 spiritusbilist,
  • 8 der ikke havde medbragt kørekort,
  • 5 der kørte uden sele,
  • 5 børn uden sele,
  • 6 biler med fejl og mangler,
  • 1 overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen.

Yderligere henvendelser:

SKATs pressefunktion, telefon 7270 0900.

Justitsministeriet, særlig rådgiver Peter Goll, telefon 2214 6644.