Skærpede krav til teoriundervisningen

Vejskilt

Der har været kritik af, at nogle kørelærere vælger at lade køreelever gennemføre teoriundervisningen som selvstudium ved hjælp af IT-programmer. Justitsminister Morten Bødskov har i dag udstedt nye regler, der sætter ind over for dette og indskærper kørelæreres pligt til at medvirke aktivt i læringsprocessen i forbindelse med køreelevernes teoriundervisning.

I takt med den teknologiske udvikling er køreskoler i stigende omfang begyndt at anvende IT-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisningen. Flere af disse IT-programmer giver køreeleven mulighed for selvstændigt at gennemføre hele teoriundervisningen uden at deltage i klasseundervisning, og uden at kørelæreren medvirker i læringsprocessen. Dette sætter justitsminister Morten Bødskov nu ind overfor.

Justitsministeren har i dag udstedt en ny bekendtgørelse om kørekort, som bl.a. indebærer en præcisering af, at IT kan anvendes som et hjælpemiddel i teoriundervisningen, men at det ikke kan erstatte en aktiv og holdningsbearbejdende dialog mellem kørelæreren og køreeleverne.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Af hensyn til færdselssikkerheden er det vigtigt at kommende bilister får en ordentlig køreuddannelse, og teoriundervisningen er en væsentlig del af denne uddannelse.

I den forbindelse kan IT-baserede undervisningsprogrammer naturligvis være et udmærket hjælpemiddel, men det kan ikke stå alene, og teoriundervisningen må aldrig blive et rent selvstudium.

En kørelærer skal være en aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne og få dem til at reflektere, så deres holdninger og adfærd påvirkes til gavn for færdselssikkerheden. Med de nye regler bliver dette indskærpet over for kørelærerne.”

 

De nye regler om anvendelse af IT-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisningen fremgår af kørekortbekendtgørelsens § 26 a.

Læs kørekortbekendtgørelsen i sin helhed.

Journalister kan rette eventuelle spørgsmål til kommunikationschef Emil Melchior på telefon 4037 6737