Samarbejde med Tyrkiet om grænsekontrol og organiseret kriminalitet styrkes

Flag

Der er i dag opnået enighed i EU om et tættere samarbejde med Tyrkiet om bl.a. grænsekontrol, tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. EU-Kommissionen har desuden fået mandat til at tage skridt i retning af visumfrihed mellem EU og Tyrkiet som et trinvist og langsigtet mål.

Formålet er at skabe bedre grænsekontrol ved den græsk/tyrkiske grænse, at bekæmpe den ulovlige indvandring, øge Tyrkiets tilpasning til EU’s regler om for eksempel flygtningebeskyttelse og visumpolitik samt at sætte ind over for bl.a. menneske- og narkosmugling.

Der er tale om en styrkelse af det samarbejde, EU allerede har med Tyrkiet som kandidatland, hvor Tyrkiet skal leve op til en række krav for at opnå EU-medlemskab og dermed opnå de fordele, et EU-medlemskab medfører, herunder i forhold til fri rejse over de indre grænser i EU og bedre muligheder for erhvervslivet.   

Det er et naturligt led i denne proces, at EU som et trinvist og langsigtet mål stiller sig rede til at tilbyde visumfrihed til tyrkiske statsborgere, ligesom det er naturligt, at EU i processen forudsætter, at Tyrkiet samarbejder om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold og bekæmpelse af ulovlig indvandring. Tyrkiet skal leve op til de samme krav som andre lande, før den endelige beslutning om visumfrihed kan træffes.

 

Den danske justitsminister, Morten Bødskov, udtaler:

"Beslutningen i dag er utrolig positiv for samarbejdet mellem EU og Tyrkiet. Situationen ved den græsk-tyrkiske grænse er et godt eksempel på, at det er helt afgørende at styrke samarbejdet om grænsekontrol og kampen mod ulovlig indvandring og organiseret kriminalitet.

Et styrket samarbejde er både i EU’s og Tyrkiets interesse og vil kunne bringe forholdet mellem EU og Tyrkiet om visumspørgsmål og om indgåelse af en tilbagetagelsesaftale ud af det nuværende dødvande."

 

Det er målet, at alle de proceduremæssige formalia falder på plads i de kommende dage, så det danske EU-formandskab og kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, kan indlede det bredere samarbejde samt underskrive en tilbagetagelsesaftale mellem EU og Tyrkiet i Ankara inden udgangen af denne måned.

Yderligere oplysninger:

1. ambassadesekretær Preben Aamann, EU-repræsentationen
[email protected]
+32 499 57 83 27

Særlig rådgiver Peter Goll, Justitsministeriet
[email protected]
2214 6644