Russisk justitsminister i Danmark for at drøfte kriminalitetsbekæmpelse

Justitsminister Morten Bødskov møder i dag den russiske justitsminister, der er i Danmark for at drøfte international kriminalitetsbekæmpelse. På dagsordenen for ministerens første besøg i Danmark er blandt andet erfaringsudveksling og uddannelse af anklagere i de to lande for at styrke efterforskningsindsatsen.

Europa står over for store udfordringer i forhold til organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Den internationale kriminalitet kan kun bekæmpes effektivt, hvis de enkelte lande også er i stand til at håndtere de udfordringer, der opstår uden for deres eget geografiske område. Der er med andre ord brug for et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser, og i den sammenhæng er Rusland som en af EU’s nærmeste naboer en særdeles vigtig strategisk samarbejdspartner.

EU og Rusland samarbejder derfor på en række områder for samlet set at stå bedre i kampen mod organiseret kriminalitet. Samtidig har Danmark og Rusland taget en række initiativer for bl.a. at styrke samarbejdet mellem de to landes anklagemyndigheder.

Den russiske justitsminister, Alexander Konovalov, besøger nu for første gang Danmark for at mødes med justitsminister Morten Bødskov.

De to ministre vil blandt andet drøfte den fælles indsats til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og styrket samarbejde mellem landenes anklagemyndigheder.

Rigsadvokaten har indgået et samarbejde med den øverste anklagemyndighed i Rusland, der bl.a. handler om uddannelse og træning af anklagere i korruptionsbekæmpelse, retssikkerhed og anklageretik.

Justitsminister Morten Bødskov og den russiske justitsminister vil på dagens møde drøfte, hvordan man kan udvikle samarbejdet, som kan være med til at styrke den samlede indsats i forhold til efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet.

De to ministre får også lejlighed til at drøfte det politimæssige samarbejde og samarbejdet på asyl- og migrationsområdet.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Jeg ser frem til besøget af den russiske justitsminister, hvor vi får mulighed for at drøfte samarbejdet om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Det er en international opgave, som kun kan løses sammen med de lande, som omgiver os. Regeringen lægger stor vægt på indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet, og det er derfor vigtigt for mig, at vi arbejder sammen med Rusland, der som en af EU’s nærmeste naboer er en vigtig strategisk samarbejdspartner.

Særligt i forhold til samarbejdet mellem den danske og den russiske anklagemyndighed vil jeg bruge dagens møde til at drøfte med den russiske justitsminister, hvordan vi yderligere kan styrke udvekslingen af personale og erfaringer. Det gælder bl.a. i forhold til korruptionsbekæmpelse og retssikkerhedsstandarder.”

 

Baggrund

Den russiske justitsminister vil i forbindelse med mødet med justitsminister Morten Bødskov også besøge Københavns Politi, hvor han vil blive vist rundt på politigården. Derudover besøger han Højesteret for at mødes med højesteretspræsident Børge Dahl.