Regeringen vil udrede PET-sletninger

Regeringen og Enhedslisten har i dag aftalt, at der skal iværksættes en ud-redning om PET’s sletninger af sagsakter på det politiske område fra 1989 til 1998.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”I lyset af den seneste tids debat finder jeg det væsentligt, at der bliver skabt klarhed om de sletninger, som PET foretog i årene 1989 til 1998. Dette er vigtigt ikke blot af hensyn til den almindelige tillid til efterretningstjenesten og for at undgå mytedannelser, men også for at sikre at efterretningstjenesten får ro til at koncentrere sig om sit væsentlige arbejde med at beskytte statens og borgernes sikkerhed.

En udredning vil være nyttig af hensyn til det fremadrettede arbejde med et nyt retsgrundlag for tjenesten, og jeg er derfor glad for, at der i dag er opnået enighed om at iværksætte en udredning om PET’s sletninger af sagsakter på det politiske område fra 1989 til 1998.”

 

Baggrund

Der har i den seneste tid været debat om Politiets Efterretningstjenes makulering af sager tilbage i 1990’erne.

Med henblik på at skabe klarhed om PET’s sletninger fra 1989 til 1998 har regeringen og Enhedslisten i dag aftalt, at der skal iværksættes en udredning om PET’s sletninger af sagsakter på det politiske område i perioden. Udredningen vil blive varetaget af professor, dr. jur. Linda Nielsen.

Udredningen vil foregå på skriftligt grundlag, og der vil i den forbindelse være adgang til alle relevante dokumenter.

Udredningen skal foreligge i løbet af efteråret 2012, så udredningen kan indgå i Folketingets opfølgning på Wendler Pedersen-udvalgets betænkning.

Journalister kan kontakte særlig rådgiver Peter Goll på 2214 664