Rådsmøde: EU styrker asylsamarbejde og ydre grænser

EU-landenes indenrigs- og integrationsministre tager på det første formelle rådsmøde om indre anliggender under dansk formandskab vigtige skridt til at styrke asylsamarbejdet og EU’s ydre grænser. Det lykkedes det danske formandskab at sikre opbakning til en ny værktøjskasse, som skal hjælpe de medlemslande, der er udsat for særligt pres fra asylansøgere og ulovlige indvandrere.

EU-landenes indenrigs- og integrationsministre har i dag været samlet i Bruxelles til det første formelle rådsmøde om indre anliggender under dansk formandskab. Justitsminister og formand for Rådet for Retlige og Indre Anliggender Morten Bødskov havde sat det stigende pres på EU’s ydre grænser fra asylansøgere og ulovlige indvandrere øverst på dagsordenen. Samtidig blev ministrene bl.a. enige om, hvordan man kan styrke Schengen-samarbejdet.

Rådet vedtog en ny fælles tilgang til solidaritet på asyl- og migrationsområdet, som det danske formandskab havde fremlagt. Der er tale om en form for værktøjskasse, som sikrer, at der kan tages konkret handling for at hjælpe medlemsstater, som er udsat for et særligt pres fra asylansøgere og ulovlige indvandrere. Der indføres bl.a. en varslings- og beredskabsmekanisme, som skal styrke overvågningen af migrationsstrømme og sikre hjælp på stedet, hvis der opstår en akut situation.

Samtidig besluttede ministrene at styrke den politiske styring af Schengen-samarbejdet. Der indføres nu bl.a. faste halvårlige drøftelser i ministerkredsen, som skal være med til at forstærke Schengen-landenes politiske styring af samarbejdet. Det sker bl.a. for at sikre en konsekvent og effektiv opfølgning, hvis der f.eks. konstateres alvorlige mangler ved samarbejdet.

 

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået på det første formelle rådsmøde om indre anliggender under dansk formandskab.

Vi har i dag vist det sammenhold, som er nødvendigt for at få løst de store udfordringer, EU står over for på asylområdet og i forhold til sikringen af EU’s ydre grænser.

Det glæder mig, at der var så bred opbakning til den solidariske værktøjskasse, jeg fremlagde på mødet. Med værktøjskassen fastholder vi de grundlæggende principper i det nuværende asylsamarbejde. Samtidig sikrer vi reel og praktisk hjælp til de medlemsstater, som er udsat for særligt pres fra asylansøgere og ulovlig indvandring. Det er også med til at sikre en ordentlig og værdig behandling af de pågældende.

Et af de væsentligste redskaber i den nye fælles EU-værktøjskasse er indførelsen af en varslings- og beredskabsmekanisme. Mekanismen skal forebygge akutte situationer, hvor et land udsættes for et særligt pres fra asylansøgere og ulovlige indvandrere, og sikre, at vi hurtigt og effektivt kan sætte ind med praktisk hjælp i de berørte områder. Det kan f.eks. være i form af udlån af personale med henblik på at styrke indsatsen på stedet.

På mødet blev det også besluttet, at der er behov for styrket politisk styring af Schengen-samarbejdet. Ingen kan være i tvivl om, at et stærkt Schengen-samarbejde er helt afgørende også i forhold til sikringen af EU’s ydre grænser. Jeg er derfor meget tilfreds med den store opbakning til rådskonklusionerne, som sikrer, at vi både på politisk niveau og på det operationelle niveau hele tiden følger Schengen-samarbejdet tæt og hurtigt kan få løst de udfordringer, som måtte opstå.”

 

Baggrund

Danmark varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) i 1. halvår 2012. Rådet træder sammen i 10 forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner, og justitsministeren varetager formandskabet for Rådet (retlige og indre anliggender).

RIA-Rådet skal helt overordnet sikre, at EU er ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” og varetager samarbejdet i forhold til grænsekontrol, indvandring, asyl, civilbeskyttelse, civilret samt politimæssige og strafferetlige forhold.

RIA-Rådet træder sammen tre gange under hvert formandskab, og mødet den 8. marts 2012 er det første formelle rådsmøde under dansk formandskab. Derudover afholdt det danske formandskab den 26.-27. januar 2012 et uformelt RIA-ministermøde i København.

Kontakt

Pressehenvendelser: Peter Goll

Tlf. 2214 6644, e-mail: [email protected]

 

Dagsorden: Lasse Boje

Tlf: 4016 9917, e-mail: [email protected]jm.dk