Pressekonference efter ministermøde mellem EU og USA

Justitsminister Morten Bødskov holder sammen med den amerikanske justitsminister og ministeren for national sikkerhed en pressekonference den 21. juni 2012 kl. 12 om EU-USA-ministermødet på RIA-området.

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov er den 21. juni 2012 vært for et ministermøde i København mellem EU og USA, hvor man drøfter aktuelle emner på området for retlige og indre anliggender af fælles interesse for EU og USA. Det drejer sig navnlig om samarbejdet om gensidig retshjælp, databeskyttelse, migrationspolitik, bekæmpelse af it-kriminalitet og terrorbekæmpelse. Justitsministeren forventer bl.a., at der på ministermødet kan opnås enighed om de overordnede rammer for en ny global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet.

Efter mødet holder justitsministeren sammen med den amerikanske justitsminister og ministeren for national sikkerhed en pressekonference. EU-kommissærerne for henholdsvis retlige og indre anliggender vil også deltage.

Pressekonferencen finder sted den 21. juni 2012 kl. 12.00-12.30 på First Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172, København.

Det bemærkes, at kun akkrediterede journalister vil få adgang til pressekonferencen. Tilmelding skal ske senest onsdag den 20. juni kl. 14.00 ved at sende en e-mail til Stefan Lægaard Simonsen.

Journalister kan i øvrigt kontakte mødearrangør Mads Kruse på tlf. 2267 4535 om praktiske oplysninger.