Pressebriefing om betænkning om PET og FE (Wendler Pedersen-udvalget)

Fredag den 24. februar modtager justitsministeren og forsvarsministeren Wendler Pedersen-udvalgets betænkning om PET og FE. Der vil i den anledning være door step i Justitsministeriet kl. 13.30 og efterfølgende pressebriefing.

Justitsminister Morten Bødskov og forsvarsminister Nick Hækkerup modtager fredag den 24. februar 2012 betænkningen fra Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (Wendler Pedersen-udvalget). Udvalgets formand, Hugo Wendler Pedersen, vil overrække betænkningen til de to ministre.

Kl. 13.30 vil der være et door step, hvor journalister kan stille spørgsmål til ministrene.

Kl. ca. 13.40 vil der blive afholdt en uformel baggrundsbriefing om indholdet i udvalgets betænkning. Her vil journalister kunne stille afklarende faktuelle baggrundsspørgsmål om betænkningen til embedsmænd.

Journalister er velkomne i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 2. sal, fra kl. 13, hvor en pressemeddelelse og eksemplarer af betænkningen vil være tilgængelige.

Pressemeddelelsen vil blive sendt ud kl. 14, hvor betænkningen også vil være tilgængelig på www.jm.dk. Efter offentliggørelse vil betænkningen blive sendt i høring i en bred kreds frem til 1. juni 2012.

Udvalgets kommissorium er tilgængeligt på Justitsministeriets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.