Pressebriefing forud for det uformelle rådsmøde for retlige og indre anliggender

I forbindelse med det uformelle ministermøde for retlige og indre anliggender (RIA) den 26. og 27. januar 2012 indbyder Justitsministeriet tirsdag den 24. januar 2012 kl. 11.30-12.15 dansk og udenlandsk presse til en uformel pressebriefing.

Ved det uformelle rådsmøde vil følgende emner være på dagsordenen:

  • En politisk drøftelse af EU’s indsats mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Navnlig diskuteres spørgsmålet om finansiering af et europæisk system, der gør det muligt at udveksle passageroplysninger (PNR-system).
  • Drøftelser af det videre arbejde i forhold til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
  • EU-samarbejdet på det strafferetlige område herunder udformning af straffebestemmelser i EU-lovgivning og spørgsmål vedrørende overførelse af dømte til afsoning i deres hjemlande.
  • Spørgsmålet om solidaritet mellem EU-medlemslandene i forhold til håndteringen af migrationspresset i Europa.

Ved briefingen vil der være mulighed for at få en uddybning af de emner, som forventes drøftet under det uformelle rådsmøde.

Læs mere om dagsorden for det uformelle rådsmøde.

Til briefingen deltager kontorchef Lene Ahlmann-Ohlsen og kontorchef Johan Kristian Legarth fra Justitsministeriet.

Briefingen vil foregå på engelsk. Den finder sted i Det Internationale Pressecenter (IPC), Vestergade 2, 2. sal, 1456 København K.

Ved briefingen vil materiale om det uformelle rådsmøde samt en oversigt over nøglebegivenhederne på området for retlige og indre anliggender være tilgængeligt.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Emil Melchior
Tlf. 40 37 67 37
E-mail [email protected]

Press briefing before the informal meeting of the Justice and Home Affairs Council

In view of to the informal meeting of the Justice and Home Affairs Council (JHA) on the 26th and 27th of January 2012, the Danish Ministry of Justice invites all Danish and foreign press to an informal press briefing on Tuesday the 24th of January 2012 at 11.30-12.15

At the informal Council meeting the following topics will be on the agenda:

  • A political discussion of the EU’s work against terrorism and cross-border criminal activities. The topics up for discussion will mainly include the question of financing a European system making it possible to exchange passenger information (the PNR system).
  • A discussion of the continued work in relation to the recognition and execution of court decisions within civil and commercial law.
  • EU cooperation on criminal law including on the determination of provisions on penalties in EU law and questions regarding transfer of convicts to serve sentences in their home countries.
  • The question regarding solidarity between EU Member States in relation to handling the migration pressure in Europe.

At the briefing it will be possible to get an elaboration of the topics expected to be discussed during the informal Council meeting.

Read more about the agenda for the informal Council meeting.

The briefing will be attended by Head of Division Lene Ahlmann-Ohlsen and Head of Division Kristian Legarth from the Danish Ministry of Justice.

The briefing will be conducted in English and will take place at The International Press Center (IPC), Vestergade 2, 2nd floor, 1456 Copenhagen K, Denmark.
Material on the informal Council meeting as well as an overview of key events in the area of Justice and Home Affairs will be available at the meeting.

 

Further information

Press Advisor, Emil Melchior
Phone: +45 40 37 67 37
e-mail: [email protected]