Økonomisk kriminelle har fået det sværere

Kreditkort

Målrettet indsats mod økonomisk kriminalitet skaber markante resultater. Nye tal viser en stor fremgang i antallet af sigtelser, tiltaler og domme i sager om økonomisk kriminalitet.

Det er blevet sværere at slippe af sted med at begå økonomisk kriminalitet, for eksempel bedrageri, dankortsvindel, skattesvig, svindel med værdipapirer. Det viser nye tal fra Rigsadvokaten.

  • Antallet af sigtelser er forøget med ca. 92 procent i perioden fra 2009 til 2011.
  • Tilsvarende er antallet af rejste tiltaler steget med ca. 85 procent i perioden fra 2009 til 2011.
  • Man kan samtidig konstatere en stigning på ca. 57 procent i antallet af sager, der er afsluttet med dom i perioden 2009 til 2011.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen vil ganske enkelt ikke acceptere, at økonomiske svindlere går fri, mens almindelige, hårdtarbejdende danskere trækker læsset. Derfor er jeg meget tilfreds med, at indsatsen mod økonomisk kriminalitet ser ud til at bære frugt. Det er virkelig nogle imponerende resultater, der er leveret. Det sender et klart signal om, hvad enten du er dankortsvindler eller laver fiflerier med Ferrarier, så bør du tænke dig en ekstra gang om inden du begår din kriminalitet.

Selvom resultaterne er flotte, skal vi fortsat have fokus på at blive endnu bedre. Vi skal fastholde indsatsen og forbedre den, hvor det er nødvendigt. Senest har vi med finansloven for 2012 tildelt området syv millioner ekstra om året til en særlig task force, ligesom regeringen i den kommende tid vil overveje, hvilke yderligere initiativer der er behov for på området.”

 

Baggrund

Nye tal fra Rigsadvokaten viser, at antallet af sigtelser, tiltaler og domme om økonomisk kriminalitet har været stigende i perioden 2009-2011.

Sagerne vedrører bl.a. sager om bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, underslæb, dokumentfalsk samt overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen og selskabs- og firmalovgivningen.

  • Antallet af sigtelser er steget fra 10.417 i 2009 til 19.969 i 2011 – en stigning på 92 procent.
  • Antallet af tiltaler er steget fra 9.133 i 2009 til 16.856 i 2011 – en stigning på 85 procent.
  • Antallet af domme er steget fra 6.383 i 2009 til 10.028 i 2011 – en stigning på 57 procent.

Den positive udvikling er et resultat af en målrettet indsats mod økonomisk kriminalitet. Indsatsen er bl.a. baseret på:

  • Øget prioritering. Økonomisk kriminalitet har været et særligt prioriteret indsatsområde for politi og anklagemyndighed. Dette fokus er afspejlet i rigsadvokatens og politidirektørernes resultatkontrakter.
  • Stærkere projektstyring. Politikredsene arbejder projektorienteret i større sager om økonomisk kriminalitet (milepælsplaner, koordinationsmøder etc.). Nøgletal om behandlingen af økonomiske straffesager bliver løbende drøftet i anklagemyndighedens fagudvalg.
  • Styrket kompetenceudvikling. Politikredsene udarbejder planer for kompetenceudvikling og om nødvendigt rekrutteres personale til behandling af større sager om økonomisk kriminalitet.
  • Styrket samarbejde. Der er etableret et særligt nationalt forum om samarbejdet i skattestraffesager med deltagelse af anklagemyndigheden, Rigspolitiet og SKAT.