Nye regler om kørekort

Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler tilpasser danske kørekort til standarden i EU, og formålet er at øge trafiksikkerheden.

Med de nye regler om kørekort, der træder i kraft 19. januar 2013, kommer der en række nye kørekortkategorier. Samtidig indføres der nye alderskriterier for erhvervelse af kørekort til flere af de eksisterende kategorier, og kørekortet får en kortere gyldighedstid, så det skal fornyes hvert 15. år. Endelig udvides kurset i færdselsrelateret førstehjælp fra 7 til 8 timer, så undervisning i hjertestartere kommer til at indgå i uddannelsen.

De nye regler får ikke betydning for eksisterende kørekort.Reglerne får alene betydning for nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, samt fornyelse og udvidelse af eksisterende kørekort.

Du kan finde mere information om de nye regler på politiets hjemmeside, hvor du bl.a. også kan læse om de praktiske forhold for køreprøver afholdt i januar måned.