Nye politidirektører

Vicepolitidirektør Helle Kyndesen er udnævnt som politidirektør på åremål i 6 år i Sydøstjyllands Politi, og politimester Lene Frank er udnævnt som politidirektør på åremål i 6 år i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Helle Kyndesen, der er 48 år, har siden 2007 været vicepolitidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, og fungerer for tiden som politidirektør i Sydøstjyllands Politi. Hun har herudover bl.a. været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i Sønderborg, vicepolitimester i Ringkøbing og konstitueret politimester i Løgstør.

Lene Frank, der er 50 år, har siden 2002 været politimester i Rigspolitiet. Forinden har hun bl.a. gjort tjeneste ved Politimesteren i Frederikshavn, Statsadvokaten i Aalborg og været vicepolitimester i Rigspolitiet.

De øvrige politikredses direktører, hvis kontrakter udløber den 1. august 2012, fortsætter i 3 eller 6 år.