Nye initiativer skal medvirke til at nedbringe omfanget af varetægtsfængsling

Rigsadvokatens årlige redegørelser for anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger og varetægtsfængsling i isolation er netop blevet offentliggjort for så vidt angår 2010. Redegørelserne viser et kraftigt fald i antallet af varetægtsfængslinger i isolation.

Modsat har der i 2010 været en stigning i antallet af varetægtsfængslinger med en varighed på over 3 måneder før dom i første instans. Der har også været en stigning i den enkelte fængslings gennemsnitlige varighed.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er regeringens mål generelt at nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger i Danmark. Naturligvis har eksempelvis udviklingen i kriminaliteten og politiets succes over for grov bandekriminalitet en klar indflydelse på antallet af langvarige varetægtsfængslinger. Men tallene fra 2010 viser alligevel, at der fortsat er behov for et stærkt fokus på området."

Rigsadvokaten tager nu en række initiativer, der skal medvirke til at nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger.

 

Morten Bødskov udtaler videre:

"Jeg er tilfreds med, at Rigsadvokaten nu har iværksat en række initiativer for at sikre en endnu mere effektiv fremdrift i efterforskningen af sager med varetægtsarrestanter.

Det drejer sig bl.a. om en ny ordning, så politiet i sager, hvor en varetægtsfængsling er særligt langvarig, vil skulle forelægge spørgsmålet om fortsat fængsling for statsadvokaten. Brugen af varetægtsfængsling vil også blive taget op i anklagemyndighedens centrale fagudvalg.

Det er min forventning, at de nye tiltag vil medvirke til at begrænse den tidsmæssige udstrækning af både længere- og korterevarende varetægtsfængslinger.

Jeg vil samtidig tage initiativ til, at repræsentanter for domstolene, anklagemyndigheden og Advokatsamfundet inviteres til en drøftelse af, om der er behov for yderligere tiltag på området.”

 

Læs redegørelsen om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2010 (PDF)

Eventuelle spørgsmål til redegørelserne for anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger og for anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation kan rettes til kommunikationschef Emil Melchior (tlf.nr. 4037 6737) eller til Rigsadvokaten (tlf.nr. 3312 7200).