Nye initiativer mod hadforbrydelser og intolerance

”Net-ravne”, der skal færdes på internettet og udfordre had- og voldsbudskaber; et ung-til-ung-korps, der skal støtte ofrene; et forsoningskursus, der skal ruste flere til at kunne bremse konflikter i opløbet; et ”tolerancetermometer”, der skal tage temperaturen på konflikter og fordomme. Det er nogle af de helt konkrete forslag fra en 12 timers camp om forebyggelse af hadforbrydelser og intolerance i Danmark.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og justitsminister Morten Bødskov afholdt i går, i samarbejde med PET, campen ”Ekstremt Lokalt”.

Campen var et intensivt gruppearbejde for udvalgte repræsentanter fra stat, kommuner, erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og forskningsinstitutioner.

Deltagerne præsenterede en række helt konkrete bud på, hvordan vi i Danmark forebygger intolerance og hadforbrydelser, og hvordan vi sikrer, at ofre for hadforbrydelser får den støtte, de har behov for.

Et af de meget lovende initiativer, der kom ud af campen, er et nyt partnerskab, ledet af firmaet ISS, hvor virksomheder, kommune og civilsamfund i Aarhus forener kræfterne for at inkludere udsatte unge i otte udsatte boligområder i uddannelses-, arbejds- og foreningslivet.

 

Ane Stürup, CSR teamleder, ISS siger:

”Det er af afgørende betydning, at vi som store danske virksomheder yder vores bidrag til forebyggelse af kriminalitet i Danmark. Én af måderne af gøre det på er alle mennesker får chancen for at spille en aktiv rolle i samfundet og her er tilknytningen til både arbejdslivet og foreningslivet helt centralt. Derfor går ISS sammen med private og offentlige aktører for at styrke denne indsats.”

 

Social og Integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Det er fantastisk, at så mange dygtige og engagerede mennesker har revet tolv timer ud af kalenderen for at udvikle initiativer til at bekæmpe hadforbrydelser.

Campen har produceret mange gode initiativer og ideer, der kan bidrage til at sikre et åbent og imødekommende Danmark, hvor had og vold får vanskeligere ved at trives.”

 

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Jeg er meget imponeret over, hvad deltagerne har nået, og jeg glæder mig til at se ideerne i fuldt flor. Vi skal jo netop bygge på det nære kendskab til problemerne og de mange ressourcer, der er til stede i lokalsamfundene. Ikke mindst SSP-samarbejdet er en af nøglerne til at sætte fokus på og bekæmpe hadforbrydelser; det skal vi bygge videre på.”

 

Chefen for PET, politimester Jakob Scharf, siger:

”Mange af campens ideer kan umiddelbart omsættes i konkrete initiativer og projekter. Det gælder bl.a. i forhold politiuddannelsen og ikke mindst håndteringen og efterforskningen af anmeldelser om hadforbrydelser. Fra PETs side vil vi gøre, hvad vi kan, for at støtte og hjælpe med gennemførelsen de mange nye ideer og forslag.”

 

Social- og Integrationsministeriet og PET mødes igen 29. marts med en række af campens deltagere for at drøfte de forskellige initiativer. Ambitionen er, at en del af initiativerne virkeliggøres i løbet af det næste halve år.

Yderligere oplysninger

Hanne Stig Andersen, kontorchef, Social – og integrationsministeriet tlf. 41 85 12 94

Helene Bøgvad, presseansvarlig, Social – og integrationsministeriet tlf. 40 70 69 01

Emil Melchior, kommunikationschef, Justitsministeriet, tlf. 40 37 67 37

Lotte Holmstrup, kommunikationsrådgiver, PET,  tlf. 45 15 90 05