Ny rigsadvokat

Justitsminister Morten Bødskov udtaler: ”Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at afdelingschef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet, udnævnes til rigsadvokat med virkning fra den 1. maj 2012.

Ole Hasselgaard har siden 2008 været afdelingschef i Justitsministeriet. Forinden har han bl.a. været kontorchef og senere Lovråd i Justitsministeriet og konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Ole Hasselgaards baggrund indebærer, at han har et indgående kendskab til retsområder af væsentlig betydning for anklagemyndigheden og til andre, centrale spørgsmål, der vedrører administrationen og tilrettelæggelsen af arbejdet hos anklagemyndigheden.

Ole Hasselgaard er 44 år.”