Nedsættelse af Skattesagskommissionen

Justitsminister Morten Bødskov har i dag formelt nedsat Skattesagskommissionen.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning:

  • Landsdommer Lars E. Andersen, Vestre Landsret, er efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.
  • Advokat Martin Simonsen er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som kommissionens advokatmedlem.
  • Professor, dr. jur. Niels Fenger, Københavns Universitet, er udpeget som kommissionens medlem med særlig indsigt i offentligretlige spørgsmål.

Desuden er advokat Lars Kjeldsen udpeget som udspørger for kommissionen.

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, hvad statslige forvaltningsmyndigheder har foretaget sig i forbindelse med SKAT Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag.

Læs hele kommissoriet her. (PDF)

Læs mere på kommissionens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, tlf.: 7226 8750.