Nedsættelse af Irak- og Afghanistankommissionen

Justitsminister Morten Bødskov har i dag formelt nedsat Irak- og Afghanistankommissionen.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning:

  • Vicepræsident Michael B. Elmer, Sø- og Handelsretten, er efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.
  • Advokat Jeppe Skadhauge er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som kommissionens advokatmedlem.
  • Professor, dr. jur. Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet, er som universitetsjurist udpeget som medlem af kommissionen.

Desuden er advokat Jens Lund Mosbek udpeget som udspørger for kommissionen.

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave dels at undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, dels at undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Læs hele kommissoriet

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens Teilberg Søndergaard telefon 7226 8840.