Konference om uledsagede børn

Barn

Red Barnet og Justitsministeriet sætter med en fælles konference fokus på uledsagede børn, som indrejser i Europa. Erfaringsudveksling om de uledsagede børn samt diskussion af udfordringer og praktiske værktøjer er omdrejningspunktet for konferencen, der finder sted den 18. og 19. juni 2012.

2011 søgte omkring 11.800 uledsagede børn asyl i EU. I forbindelse med det danske formandskab for EU sætter Red Barnet og Justitsministeriet nu fokus på uledsagede børn, der indrejser i Europa.

Det sker, når repræsentanter fra EU-landene, en række organisationer og Kommissionen mødes til en konference den 18. og 19. juni 2012 for at udveksle erfaringer og diskutere udfordringer samt praktiske værktøjer.

 

Barnets tarv

På konferencen vil spørgsmål om sikring af barnets tarv under behandlingen af den mindreåriges sag samt udpegning af repræsentanter til børn blandt andet blive diskuteret. Også vigtige emner som opsporing af familiemedlemmer i oprindelseslandet og erfaringer med re-integrationsprogrammer i forbindelse med hjemsendelse vil blive drøftet.

”Hvert år indrejser tusindvis af børn fra tredjelande i Europa. Her er tale om børn, der ankommer til Europa uden deres forældre eller andre voksne, og som ofte søger om asyl. Disse børn har selvfølgelig nogle helt særlige behov. Med denne konference er det danske formandskab med til at sætte fokus på nogle centrale spørgsmål om uledsagede mindreårige børn, hvis tarv skal varetages bedst muligt. På konferencen skal vi udveksle erfaringer, diskutere fremtidige udfordringer og praktiske værktøjer,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Dette synspunkt støttes af generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen.

”Uledsagede børn er en særligt udsat gruppe, fordi de kommer til et fremmed land uden deres forældre. Størstedelen er flygtet fra krige, konflikter eller andre svære og dramatiske livsbetingelser, og nogen har sågar oplevet at miste deres familie undervejs. Disse børn har ret til særlig beskyttelse. Vi glæder os til at dele vores erfaringer og diskutere, hvordan vi sikrer børnene en fremtid og beskytter dem bedst i hele Europa,” siger Mimi Jakobsen.

 

Konferencen om uledsagede mindreårige finder sted i Fællessalen i Folketinget. Konferencen åbnes af justitsminister, Morten Bødskov og generalsekretær for Red Barnet i Danmark, Mimi Jakobsen.

Konferencen er lukket for tilmeldinger.

Læs konferencens program her. (PDF)

Pressehenvendelser

Justitsministeriet, kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737.

Red Barnet, presseansvarlig Janne Tynell, telefon 2938 7217

Spørgsmål til konferencens program kan rettes til fuldmægtig Mads Kruse, telefon 7226 8803.