Justitsministeriet retter op på manglende vejledning i visse sager om statsborgerskab

Justitsministeriet er blevet opmærksomt på, at ikke alle ansøgere om indfødsret, der har en langvarig funktionsnedsættelse, har fået vejledning om muligheden for at få behandlet deres ansøgning om indfødsret på ny, hvis der indsendes dokumentation for bl.a. deltagelse i danskundervisning. Denne vejledning er givet til ansøgere, der lider af PTSD (Posttraumatisk stress syndrom), men ikke til andre ansøgere. Der tages nu initiativ til, at alle relevante ansøgere får vejledning, og tidligere sager gennemgås, med henblik på at sikre vejledning til ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser.

I et brev til Folketingets Indfødsretsudvalg fra april 2011 meddelte det daværende Integrationsministerium, at ministeriet ville ændre sin praksis for behandling af ansøgere, der har PTSD eller en anden langvarig funktionsnedsættelse. Det fremgår af brevet, at disse ansøgere fremover ikke blot vil blive meddelt afslag på indfødsret, men blive vejledt om, hvordan de kan få deres sag behandlet på ny.

Konkret betød det, at en ansøger skulle vejledes om muligheden for at få sin sag behandlet på ny, hvis den pågældende kunne dokumentere at have deltaget i danskundervisning og have forsøgt at tage en prøve i dansk samt indfødsretsprøven.

Ansøgere, der lider af PTSD, er blevet vejledt om muligheden for at få deres sag behandlet på ny. Justitsministeriet er blevet opmærksomt på, at andre ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser  ikke har modtaget denne vejledning. Justitsministeriet har derfor taget tiltag til, at både ansøgere med PTSD og andre ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser fremover vil modtage denne vejledning. Der vil ligeledes ske en gennemgang af tidligere sager for at finde frem til ansøgere, der ikke har modtaget den vejledning, som fremgår af brevet til Folketinget. De pågældende vil herefter modtage vejledning om muligheden for at få deres sag behandlet på ny.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Siden brevet til Folketinget i april 2011 er der givet vejledning til ansøgere, der lider PTSD. Der er ikke givet vejledning til andre ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser.  Men nu hvor Justitsministeriet er blevet opmærksomt på fejlen, rettes der op på den manglende vejledning.

Justitsministeriet vil fremadrettet sørge for, at der gives vejledning til både ansøgere, der lider af PTSD, og andre ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser. Tidligere sager, hvor ansøgeren ikke har fået vejledning om muligheden for at få sin sag behandlet på ny, bliver gennemgået med henblik på at give den nødvendige vejledning. Herefter vil alle ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser få mulighed for at få behandlet deres sag på ny, hvis de kan fremvise den nødvendige dokumentation.”

 

Baggrund

Det tidligere Integrationsministerium oplyste ved brev af 20. april 2011 til Folketingets Indfødsretsudvalg, at ministeriet fortsat og indtil videre vil behandle ansøgninger – der er omfattet af retningslinjernes § 24, stk. 3, note 3. 2. pkt., jf. cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation, hvorefter ministeriet forudsættes at meddele afslag til ansøgere, der lider af PTSD – i overensstemmelse med retningslinjerne.

Ministeriet oplyste endvidere, at de pågældende ansøgere samt andre ansøgere, der efter en konkret og individuel vurdering vil kunne blive anset for at have en langvarig funktionsnedsættelse, som led i afslaget på indfødsret vil blive vejledt om, at ministeriet vil være indstillet på at behandle deres ansøgning på ny, hvis de indsender bevis for, at de har deltaget i danskundervisning samt dokumentation for, at de har forsøgt at tage en prøve i dansk samt indfødsretsprøven.

Integrationsministeriet (nu Justitsministeriet) har ved meddelelse af afslag på indfødsret siden april 2011 givet vejledning om muligheden for at indsende dokumentation for danskundervisning mv. til ansøgere, der lider af PTSD. Justitsministeriet er imidlertid nu blevet opmærksomt på, at andre ansøgere ikke har modtaget tilsvarende vejledning.

Læs brevet til Folketinget (pdf)

Læs brevet til Folketingets Indfødsretsudvalg fra april 2011

 

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte særlig rådgiver Jakob Thune på telefon 22 14 66 50.