Intet nyt – PET’s makulering kendt i flere år

Det er ikke en nyhed, at PET i midten af 90’erne som led i en generel revision af sager på det politiske område makulerede en række sager. Den daværende justitsminister oplyste f.eks. i 2009 i flere folketingssvar, at PET havde makuleret sagerne, og at dette var sket på initiativ af tjenestens ledelse. Det blev samtidig til Folketinget oplyst, at der ikke var oplysninger hos PET eller Justitsministeriet, som tydede på, at den relevante justitsminister havde været involveret i beslutningen.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Jeg har med interesse læst påskens debat i kølvandet på ”afsløringen” af, at PET i 90’erne har makuleret sager på det politiske område, og jeg vil godt slå to ting fast.

For det første har PET ingen interesse i at opbevare personoplysninger, som ikke længere har efterretningsmæssig betydning.  Efterretningstjenesten har da også pligt til løbende at makulere oplysninger og sager. Og hvis PET skulle opbevare personoplysninger udover den tid den efterretningsmæssige interesse rækker, vil det naturligt lede tankerne hen på forhold, som visse østeuropæiske lande heldigvis forlod for flere år siden.

For det andet må makuleringsreglerne for PET nødvendigvis afspejle de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningstjenesten. For at løse sine opgaver, er det nødvendigt for PET at registrere oplysninger om enkeltpersoner, der kan være meget følsomme. Og det må først og fremmest være hensynet til disse personer og ikke til historikerne, som afgør, om oplysninger, der ikke længere er relevante og nødvendige for efterretningstjenesten, skal slettes.”

 

Baggrund

Svar af 27. november 2009 på spørgsmål nr. 142 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Svar af 27. november på spørgsmål nr. 143 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg