Indsats mod social dumping på transportområdet virker

De seneste tal fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten tegner et klart billede af, at den styrkede politiindsats mod ulovlig cabotagekørsel allerede nu er begyndt at virke. Den styrkede indsats er et resultat af aftalen om finansloven for 2012. Med finansloven for 2013 styrkes indsatsen yderligere.

Regeringen og Enhedslisten blev som led i aftalen om finansloven for 2012 enige om at afsætte 10 mio. årligt i 2012 og 2013 til en øget politiindsats på cabotageområdet. Rigspolitiet har i årets første tre kvartaler udført ca. 1.150 målrettede cabotagekontroller ud af målsætningen om 1.500 målrettede kontroller i 2012

Det øgede kontroltryk og den generelt større opmærksomhed i offentligheden omkring cabotagekørsel kan nu aflæses i antallet af anmeldelser, sigtelser og afgørelser vedrørende overtrædelse af reglerne om cabotagekørsel.

Tal fra Rigsadvokaten viser således, at der i årene 2010-2012 er registreret 429 anmeldelser af overtrædelser af reglerne, og der er rejst 437 sigtelse herfor. Heraf udgør tallene alene for 2012 ca. 300 anmeldelser og ca. 300 sigtelser.

Der er samtidig i perioden 2010-2012 registreret 193 afgjorte sager vedrørende overtrædelse af reglerne om cabotagekørsel. 178 af disse sager er afgjort med en fældende afgørelse, herunder er 174 sager afgjort med vedtagelsen af et bødeforlæg.
Målsætningen for 2013 har hidtil været 2.000 målrettede kontroller, men hertil skal man nu også lægge den ekstra indsats, der følger af, at regeringen og Enhedslisten i forbindelse med den nyligt indgåede finanslovsaftale har besluttet at tilføre politi og anklagemyndighed yderligere 7,5 mio. kr. til området i 2013. Rigspolitiet vurderer, at man med de øgede ressourcer vil kunne opnå op mod en fordobling af indsatsen i 2013.

Virkningen af politiets styrkede indsats mod ulovlig cabotagekørsel kan nu ses og føles, og det er jeg meget tilfreds med.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen har siden sin tiltræden haft fokus på kampen mod social dumping på det danske arbejdsmarked, herunder på den såkaldte cabotagekørsel.

Virkningen af politiets styrkede indsats mod ulovlig cabotagekørsel kan nu ses og føles, og det er jeg meget tilfreds med.

Regeringen vil ikke acceptere social dumping på det danske arbejdsmarked. Vi vil sikre en effektiv indsats mod undergravning af hårdarbejdende danske lønmodtageres arbejdsvilkår.”

Læs mere i aftalen mod social dumping indgået i forbindelse med finansloven for 2013
 

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på telefon 4037 6737 for yderligere oplysninger.