Formandskabet beklager suspension af samarbejde om vigtige sager

Justitsminister Morten Bødskovs kommentar på vegne af det danske EU-formandskab om Europa-Parlamentets formandskonferences beslutning om at suspendere samarbejdet med Rådet på en række enkelte, men vigtige sager.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Det danske EU-formandskab er klar til og ønsker på vegne af Rådet som hidtil et godt og konstruktivt samarbejde med Europa-Parlamentet på alle områder. Et godt samarbejde er til alles bedste, ikke mindst i den nuværende økonomiske krise. Det er det, formandskabet hidtil har bestræbt sig på, og fortsat vil bestræbe sig på.

Formandskabet finder det derfor ærgerligt, at Europa-Parlamentet i dag har besluttet sig for at suspendere samarbejdet med Rådet om enkelte, men vigtige sager. Det drejer sig bl.a. om forslaget en fælles efterforskningskendelse og forslaget om et fælles forslag om udveksling af passageroplysninger.

Formandskabet agter på vegne af Rådet naturligvis at videreføre det gode samarbejde på alle andre områder."

 

Her kan du kan finde yderligere information om den samlede pakke om Schengen-Governance og delaspektet af aftalen om Schengen-evalueringsmekanismen (PDF).