Formand for Færdselssikkerhedskommissionen

Justitsminister Morten Bødskov har i dag genudnævnt medlem af Folketinget Karsten Nonbo (V) til formand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Karsten Nonbo har siden 1998 været medlem af Folketinget valgt i Sjællands Storkreds. Han har en baggrund i politiet og har gennem en lang årrække været aktiv i såvel politisk som andet foreningsliv på lokalt plan.

Karsten Nonbo har været formand for Færdselssikkerhedskommissionen siden 2002.

 

Baggrund

Færdselssikkerhedskommissionen af 1986 har følgende kommissorium:

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Justitsministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål.