Fokus på intelligent grænsekontrol

Fordele og ulemper ved intelligent grænsekontrol diskuteres i disse dage på en konference i København, hvor det danske formandskab sammen med Holland sætter fokus på innovativ grænsekontrol og brugen af ny teknologi.

”Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at ny teknologi kan være med til at skabe et mere sikkert Europa, hvor vi sætter hårdt ind over for illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet.

Samtidig kan teknologien være med til at sikre, at det bliver nemmere og mere smidigt at rejse ind i EU for personer, der ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Der udestår fortsat nogle økonomiske, retlige og tekniske udfordringer, som skal løses, inden vi fuldt ud kan udnytte de muligheder, teknologien giver os. Men alle fremskridt starter med en vision, og jeg er glad for, at vi med konference tager et første skridt,” siger justitsminister Morten Bødskov.

 

Baggrund

Intelligent grænsekontrol og mulighederne for at bruge ny teknologi, der kan gøre det hurtigere og nemmere for eksempelvis forretningsrejsende at krydse EU’s ydre grænser, var på dagsordenen, da justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov den 2. februar åbnede og deltog i en konference om innovativ grænseforvaltning på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden.

På konferencen drøftede højtstående embedsmænd en fælles tilgang til innovativ grænsekontrol, herunder etableringen af et såkaldt EU entry/exit system. Dette system håndterer oplysninger om tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejser i forbindelse med besøg i EU-lande. Systemet vil bl.a. kunne vise, om de pågældende udrejser i overensstemmelse med reglerne herom. Samtidig blev det diskuteret, hvordan der kan etableres et øget praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne.

På konferencen blev deltagerne introduceret til de hollandske erfaringer med en scanner, som kan aflæse billedet i et pas og sammenligne det med ansigtet, inden den pågældende bliver lukket ind i landet. Scanneren anvendes allerede nu i en række EU-lande.

Det danske formandskab vil videregive konklusioner fra konferencen til de øvrige justits- og indenrigsministre i RIA-Rådet og til Kommissionen, der forventes at komme med et forslag til sommer.

 

Se konferencens program (PDF)