Finanspagten udløser ikke behov for folkeafstemning efter grundloven

Justitsministeriet offentliggør i dag et notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af den såkaldte finanspagt. Justitsministeriet konkluderer, at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse, og at pagten ikke i øvrigt rejser spørgsmål i forhold til grundloven. Derfor skal der ikke efter grundloven afholdes folkeafstemning.

Formålet med notatet har navnlig været at afklare, hvorvidt finanspagten indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20, således at den særlige procedure i § 20, stk. 2, skal følges. Endvidere har formålet været at afklare, om Danmarks tilslutning til finanspagten rejser andre spørgsmål i forhold til grundloven.

Det fremgår af notatet, at dansk tilslutning til finanspagten efter Justitsministeriets opfattelse ikke indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20.

Justitsministeriet finder desuden, at dansk ratifikation af finanspagten ikke rejser andre spørgsmål i forhold til grundloven.

Sammenfattende finder Justitsministeriet derfor, at Danmark kan ratificere finanspagten efter den almindelige bestemmelse i grundlovens § 19 om traktatindgåelse.

Notatet er sendt til Folketingets Europaudvalg, Folketingets Retsudvalg og medlemmerne af Folketinget.

Læs notatet.