Farum-kommissionen afleverer sin beretning torsdag den 12. april

Justitsminister Morten Bødskov modtager Farum-kommissionens beretning torsdag den 12. april 2012, kl. 10, hvor den samlede kommission vil aflevere beretningen til justitsministeren.

Beretningen forventes offentliggjort samme dag ca. kl. 10.30. Der afholdes ikke pressemøde i ministeriet, men journalister er efterfølgende velkomne til at kontakte ministeriet for eventuelle uddybende bemærkninger.

Beretningen vil efter offentliggørelsen være tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside og Farum-kommissionens hjemmeside.

Interesserede kan få udleveret ét eksemplar pr. person ved henvendelse i Justitsministeriet. Beretningen er dog optrykt i et begrænset antal eksemplarer, og der sker derfor alene udlevering, så længe lager haves. Beretningen vil tillige kunne bestilles hos Schultz.

Til hvert medie vil der kunne udleveres to eksemplarer af beretningen samt fem eksemplarer af sammenfatningsbindet.

Det er oplyst, at beretningens bind 1-16 er på 4.837 sider, og at beretningens bilag er på 7709 sider. Den samlede beretning er derfor på 12.546 sider.

Beretningen vil blive offentliggjort på følgende måder:

  • Bind 1-16 vedlagt cd-rom med den samlede beretning inkl. bilag
  • Bind 1 (kommissorium og sammenfatning) vedlagt den ovennævnte cd-rom
  • E-bog med den samlede beretning inkl. bilag
  • Internetudgave af beretningen uden bilag 2-10

Yderligere oplysninger om Farum-kommissionen, herunder om kommissorium, organisation mv., kan findes på kommissionens hjemmeside.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.