Eurojust fejrer 10-års jubilæum

Justitsminister Morten Bødskov deltager i dag i markeringen af Eurojust’ 10-års jubilæum i Haag.

I forlængelse af den officielle jubilæumsceremoni afholdes et uformelt møde mellem EU’s justitsministre, som under ledelse af den danske ju-stitsminister skal drøfte, hvordan det retlige samarbejde i EU kan styrkes inden for de rammer, der gælder for Eurojust.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er en stor fornøjelse for mig at kunne tage del i fejringen af Eurojust i dag. Eurojust har i de 10 år, der er gået siden oprettelsen, udviklet sig til en vigtig institution i Europa, som spiller en væsentlig rolle i bekæmpelsen af den stadigt stigende grænseoverskridende kriminalitet.

Jeg ser frem til at lede debatten mellem mine europæiske justitsminister-kolleger om Eurojust’ fremtid, og jeg håber, at vi får en god og frugtbar diskussion om, hvordan vi kan gøre samarbejdet inden for Eurojust endnu bedre.”

 

Baggrund

Eurojust er et EU-agentur beliggende i Haag i Holland.

Eurojust har til formål at øge og forbedre koordineringen mellem EU-landenes retlige myndigheder i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning i sager om alvorlig grænseoverskridende kriminalitet.

Siden oprettelsen i 2002 har Eurojust været inddraget i et betragteligt antal sager om terrorisme, menneskehandel, narkotikahandel og hvidvaskning af penge.

Omdrejningspunktet for Eurojust’s arbejde er de 27 nationale medlemmer, et fra hvert medlemsland, som er tilknyttet Eurojust i overensstemmelse med deres respektive landes retssystemer. Medlemmerne er erfarne offentlige anklagere, dommere eller polititjenestemænd.