EU og USA styrker global kamp mod børneporno

København: EU og USA skærper med ny fælles alliance kampen mod børneporno på internettet. Aftalen om den globale alliance forventes at falde endeligt på plads torsdag den 21. juni på Hotel Skt. Petri, hvor justitsminister Morten Bødskov er vært ved et ministermøde mellem EU og USA.

En global alliance, der skal skærpe kampen mod børneporno, er på programmet, når justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov i dag byder velkommen til den amerikanske justitsminister og ministeren for national sikkerhed samt EU-kommissærerne for henholdsvis retlige og indre anliggender.

Med aftalen vil USA og medlemslandene fra EU forpligte sig til at optrappe indsatsen mod børneporno på internettet betragteligt, blandt andet vil der blive opstillet en række klare krav i forhold til indsatsen af identifikation af ofre for børnepornografi og efterforskningen af sager om seksuelt misbrug af børn på internettet.

Aftalen mellem USA og EU forventes at falde endeligt på plads torsdag den 21. juni. I den forbindelse vil der blive afholdt pressekonference kl. 12-12.30 på First Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København. På pressekonferencen vil det være muligt at høre mere om aftalens forpligtelser, krav og konkrete mål.

Også vigtige emner som blandt andet terrorbekæmpelse, bekæmpelse af it-kriminalitet, identitetstyveri samt migrationspolitik og gensidig retshjælp vil blive drøftet på ministermødet i København.

Det bemærkes, at kun akkrediterede journalister vil have adgang til pressekonferencen.

 

Baggrund

Det danske formandskab har gennem det sidste halve år arbejdet målrettet for at styrke den samlede indsats mod blandt andet it-kriminalitet og udbredelsen af børnepornografi i Europa.

På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 7.-8. juni 2012 sikrede justitsminister Morten Bødskov fuld politisk opbakning blandt de europæiske justits- og indenrigsministre til oprettelsen af en ny global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet og af et nyt europæisk center for bekæmpelse af it-kriminalitet (European Cyber Crime Centre).

Den nye alliance skal styrke bekæmpelsen af seksuel udnyttelse af børn på internettet og sikre, at der sættes hårdere ind mod udbredelsen af børnepornografisk materiale.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 20. juni kl. 17 ved at sende en e-mail til Stefan Lægaard Simonsen.