Dansk formandskab sætter menneskerettigheder i EU på dagsordenen

Det danske EU-formandskab sætter fokus på EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder. Det sker på et to dages seminar i København, hvor om-drejningspunktet er, om EU’s institutioner og medlemsstaterne gør nok for at sikre EU-borgernes rettigheder. Blandt oplægsholderne er justitsminister Morten Bødskov, direktøren for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Morten Kjærum, EU-Domstolens præsident, Vassilios Skouris, og førende internationale EU-eksperter.

Den 15. marts 2012 åbner justitsminister Morten Bødskov seminaret med titlen ”Bringing the Charter to Life – opportunities and challenges of putting the EU Charter of Fundamental Rights into practice”. Seminaret sætter fokus på EU’s og medlemsstaternes gennemførelse af EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Menneskerettigheder er ikke kun noget, vi skal tale om, når det drejer sig om forhold på den anden side af kloden. Vi ønsker derfor at sætte fokus på spørgsmålet, om EU’s institutioner og medlemsstater gør nok for at sikre overholdelsen af EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder. Hvis vi vil have, at landene udenfor EU skal overholde menneskerettighederne, må vi starte med at sikre, at de respekteres hos os selv. Med dette seminar ønsker vi at sætte dette vigtige emne på dagsordenen.”

 

Med Lissabon-traktaten blev EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder juridisk bindende. Charteret indeholder alle de rettigheder, som EU’s borgere har i forhold til EU’s institutioner og i forhold til medlemsstaterne, når de gennemfører EU’s regler. Rettighederne i charteret stammer blandt andet fra EUF-Traktaten, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og andre internationale menneskerettighedsinstrumenter.

Blandt deltagerne i seminaret, der foregår i Eigtveds Pakhus, er over 100 repræsentanter fra bl.a. EU’s institutioner, EU’s medlemsstater og forskellige menneskerettighedsorganisationer, herunder direktøren for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Morten Kjærum, EU-Domstolens præsident og førende internationale EU-retseksperter.

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.