Bødskov: Styrket Schengen-samarbejde – godt for Europa

Justitsminister Morten Bødskov er i dag i Strasbourg for at mødes med EU-Parlamentet og drøfte den ramme om den Schengen-aftale, som samtlige regeringer i spidsen for de 27 EU-lande vedtog enstemmigt på et møde Luxembourg i torsdags - den 7. juni.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

"Jeg er meget stolt af den aftale, som blev enstemmigt vedtaget af regeringerne for samtlige EUs medlemslandene i sidste uge. Aftalen er god for Europa og god for Danmark. Den styrker EU’s ydre grænser, så vi får bedre styr på ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. Vi har i hele forløbet haft en tæt dialog med både EU-kommissionen og EU-Parlamentet om aftalen."

 

Kommissionen har oprindeligt foreslået, at aftalen i sin helhed blev vedtaget efter en bestemmelse i EU-Traktaten, der giver EU-Parlamentet fuld indflydelse på hele aftalen. Men det har været den entydige vurdering fra regeringerne i de 27 medlemslande og deres juridiske rådgivere i EU (Rådets Juridiske Tjeneste), at en mindre del af den samlede aftale ikke kunne gennemføres efter den pågældende bestemmelse.

Derfor har EU-landenes regeringer samstemmende besluttet at benytte en anden bestemmelse i Traktaten til at vedtage denne del af aftalen. Efter denne anden bestemmelse har Europa-Parlamentet ikke samme indflydelse. For at kompensere for det har det danske formandskab sikret enighed om en model, der sikrer Parlamentet faktisk indflydelse på denne del af aftalen.

En række medlemmer af EU-Parlamentet har siden udtalt sig kritisk om fremgangsmåden og bedt justitsminister Morten Bødskov forklare sagen i Parlamentet. Den invitation takkede justitsministeren med det samme ja til.

 

Morten Bødskov siger:

"Jeg finder det helt naturligt, at medlemmerne af EU-Parlamentet er på vagt, når man drøfter spørgsmål om Parlamentets indflydelse. Det er derfor også fuldt forståeligt, at de reagerer, når de kan konstatere, at vi ikke kan benytte den bestemmelse, der giver dem fuld formel medbestemmelse. Den formelle indflydelse har det desværre ikke været muligt at sikre Parlamentet. Jeg har i stedet fået opbakning fra samtlige øvrige EU’s landes regeringer til, at vi på en anden god måde sikrer Parlamentet reel medindflydelse.

"Når bølgerne har lagt sig, har jeg fuld tillid til, at vi i sidste ende kan komme videre med den her model, som er en god løsning for alle parter."

Man bør se sagen i et større perspektiv: Det handler om, at EU nu har fået en rigtig god ny aftale om, hvordan vi passer bedre på vores borgere og tager bedre hånd om illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. Den aftale må ikke komme i klemme på grund af et juridisk slagsmål mellem institutionerne. Det er den for vigtig til."