Bedre mulighed for at børn kan leve sammen med deres forældre

Barnehånd

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået en aftale om revision af reglerne for familiesammenføring med børn. Aftalen skaber en bedre balance i reglerne om børns adgang til at få ophold her i landet og dermed for at børn og forældre kan leve sammen. Samtidigt styrkes forebyggelsen af genopdragelsesrejser, og retssikkerheden for børn og forældre forbedres.

Aftalen ligger i forlængelse af partiernes aftale fra november 2011 om en bedre balance i rets- og udlændingepolitikken.

Justitsminister Morten Bødskov (S) udtaler:

”Det er regeringens grundlæggende holdning, at børn og forældre skal kunne leve sammen i forbindelse med en familiesammenføring. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu gør op med en politik, der gradvist har mistet fokus og i stedet er blevet rettet mod at skabe stadigt mere meningsløse hindringer for selv små børns muligheder for et liv med en forælder her i landet.”

 

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) udtaler:

"Aftalen er en klar forbedring af børnenes ret til at leve med deres forældre og et skridt i retning af en mere human udlændingepolitik. Det er lykkedes at lempe de alt for stramme regler, som den tidligere regering indførte i 2004. Enhedslisten lover at holde skarpt øje med, hvordan de nye regler nu føres ud i livet."

 

Simon Emil Ammitzbøll (LA) udtaler:

"Jeg glæder mig over, at aftalen sætter fokus på børnene i stedet for at hænge fast i stive regler. I Liberal Alliance er vi særligt glade for, at beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet nu kommer ind med særlig vægt, når der skal familiesammenføres et barn over otte år til Danmark."

 

De nye regler træder i kraft inden sommeren 2012. Sager, der er omfattet af aftalen, vil blive sat i bero indtil de nye regler er trådt i kraft.

Læs hele aftaleteksten (PDF).