12 timer mod hadforbrydelser og intolerance

Under titlen ”Ekstremt Lokalt” samler social- og integra-tionsminister Karen Hækkerup og justitsminister Morten Bødskov den 1. marts 2012 60 repræsentanter fra stat, kommuner, erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og forskningsinstitutioner til en 12-timers camp mod hadforbrydelser og intolerance.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og justitsminister Morten Bødskov er den 1. marts 2012 værter for ”Ekstremt Lokalt”  – Camp om forebyggelse af hadforbrydelser og intolerance. PET er med tl at arrangere campen, som varer 12 timer. Den vil være centreret om at skabe nye, både lokale og landsdækkende forebyggende initiativer gennem involvering af centrale aktører fra hele Danmark.

 

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Danmark er grundlæggende et trygt og åbent samfund, og vores demokrati gør det muligt for alle at stå frem som dem, de er, og at sige det, de tror på. Alligevel oplever mennesker vold, trusler, chikane, hærværk og andre forbrydelser, som er motiveret af deres etnicitet, seksuelle orientering, tro, politiske overbevisning eller lignende. Hadforbrydelser og den intolerance, der er baggrunden for dem, skal vi som samfund ikke acceptere.”

 

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Det er vigtigt, at vi som samfund sætter fuld fokus på hadforbrydelser. Hos politiet og anklagemyndigheden er der allerede stor opmærksomhed på hadforbrydelser. Senest har Rigsadvokaten udsendt nye retningslinjer for, hvordan politiet og anklagemyndigheden skal efterforske og rejse tiltale i denne type sager. Jeg følger løbende udviklingen på området, og jeg er åben over for at iværksætte yderligere relevante initiativer. Jeg ser derfor frem til at modtage de forslag, som kommer ud af campen.”

 

Jakob Scharff, chef for PET siger: 

”PET er sammen med politikredsene i gang med at styrke indsatsen over for hadforbrydelser. Vi håber, at campen kan bidrage til dette arbejde, som kræver en bred inddragelse af mange aktører i det danske samfund.”

 

Journalister er velkomne til at overvære åbningen fra kl. 9.15-9.45 med deltagelse af social- og integrationsminister Karen Hækkerup, justitsminister Morten Bødskov. Afslutningen af campen vil også være åben for medierne, det foregår fra kl. 20-21. Desuden er det muligt at få individuelle interviews med nogle af deltagerne. Campen foregår i AFUK, Enghavevej 82B, 2450 Kbh. SV.

Yderligere oplysninger:

Anni Lundqvist, presseansvarlig, Social- og Integrationsministeriet, tlf. 3392 4671, mobil 4070 6901

Emil Melchior, kommunikationschef, Justitsministeriet, tlf. 4037 6737

Hanne Stig Andersen, kontorchef, Social- og Integrationsministeriet, tlf. 4185 1294