Udtalelse om skyderier i København

Læs justitsministerens udtalelse i anledning af de seneste dages skyderier i København.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det er helt uacceptabelt, at vi igen oplever skyderier i København. Vi har i lang tid kunnet glæde os over, at den intensiverede indsats på bande-området har ført til et stort antal fængslede og skabt ro i gaderne. Det er vigtigt, at alle involverede myndigheder arbejder tæt sammen, så der hurtigt kan sættes effektivt ind over for den lille gruppe af unge, der i de seneste dage atter har skabt stor utryghed for borgerne.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Københavns overborgmester Frank Jensen og politidirektør Johan Reimann i morgen mødes for bl.a. at drøfte, hvordan kommunen og politiet kan fastholde et stærkt fokus på bande-området og bedst muligt kan sætte ind med en koordineret indsats over for den aktuelle situation. Jeg har bedt politidirektøren holde mig orienteret om situationen. Jeg har samtidig bedt politiet om at vurdere, om der er behov for nye værktøjer i indsatsen mod banderne."