Tv-overvågning i udsatte boligområder skaber tryghed

Kommunerne skal have adgang til at tv-overvåge offentlige arealer. Justitsminister Lars Barfoed har fremsat et lovforslag, der udmønter endnu et initiativ fra regeringens ghettoplan. Målet er større tryghed.

Justitsminister Lars Barfoed har fremsat et lovforslag i Folketinget, der giver kommuner udtrykkelig adgang til at tv-overvåge visse offentlige arealer, der ligger i nær tilknytning til et område, hvor en boligorganisation foretager tv-overvågning i henhold til en polititilladelse.

Lovforslaget gennemfører et af initiativerne i regeringens plan fra oktober 2010, ”Ghettoen tilbage til samfundet”.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Tv-overvågning har til formål at øge borgernes tryghed ved at sætte ind over for uro, hærværk og anden uacceptabel adfærd. Overvågningen er et af de mange redskaber, vi har taget i brug i regeringens plan for ghettoer i Danmark.”

Kommunerne vil fremover kunne tv-overvåge offentlige arealer, der ligger tæt på et område, hvor en boligorganisation foretager tv-overvågning i henhold til en polititilladelse. Det kan f.eks. være en kommunal vej, en parkeringsplads eller en park.

Det er en betingelse, at tv-overvågning efter kommunens nærmere vurdering vil fremme trygheden for borgere, som færdes i det pågældende område. Det er desuden en betingelse, at den utryghed, som tv-overvågningen skal bekæmpe, skyldes kriminalitet eller anden utryghedsskabende adfærd, der udspringer af de samme forhold, som har ført til, at politiet har givet den pågældende boligorganisation tilladelse til tv-overvågning.

Et eksempel kan være en situation, hvor en boligorganisation har fået tilladelse til at tv-overvåge sit eget område med henblik på at bekæmpe kriminalitet, og hvor personer, der formodes at begå kriminalitet på boligorganisationens område, også optræder truende og chikanøst over for andre borgere i en nærtliggende park. Med lovforslaget får kommunen mulighed for at tv-overvåge den pågældende park.

Kommunernes optagelser vil være omfattet af persondataloven og må som udgangspunkt kun videregives til politiet.

Du kan finde lovforslaget om tv-overvågning her.

Den 28. januar 2011 blev et andet element i regeringens ghettoplan udmøntet, da justitsministeren og Rigspolitiet fremlagde en samlet national plan for politiets indsats i udsatte boligområder.

 

Kontakt evt. presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37 for yderligere kommentarer.