Nyt bølleregister skal fremme sikkerhed i nattelivet

Justitsminister Lars Barfoed har fastsat nye regler, der skal sikre, at diskoteker og natklubber har let adgang til oplysninger om personer, der er omfattet af restaurationsforbud. Reglerne giver mulighed for etableringen af et nyt privat bølleregister, der kan give restauratører indblik i, hvilke personer der har fået restaurationsforbud. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2011.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Sikkerhed i nattelivet har i en årrække været et højt prioriteret tema for regeringen. Med de nye regler får diskoteker og natklubber lettere adgang til oplysninger om personer, der er omfattet af restaurationsforbud. Reglerne styrker dermed restauratørernes mulighed for at medvirke til en effektiv håndhævelse af restaurationsforbud.”

Du kan finde bekendtgørelsen på retsinformation her.

Du kan også læse om, at politiets indsats i hot spots i København mindsker volden i nattelivet væsentligt. Se mere om undersøgelsen her.

 

Baggrund

I medfør af restaurationslovens § 31, stk. 2, kan politiet forbyde en person at opholde sig som gæst i bestemte restaurationer, hvis personen i forbindelse med besøg de pågældende steder har begået en strafbar handling. Restaurationsforbud gives normalt for en periode på to år. 

Justitsministeriet har med hjemmel i restaurationslovens § 31, stk. 6, udstedt en ny bekendtgørelse om videregivelse og behandling af oplysninger om restaurationsforbud, som skal forbedre sikkerheden i nattelivet.

Bekendtgørelsen er resultatet af overvejelser i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for brancheorganisationer og relevante myndigheder, jf. betænkning nr. 1504 om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Formålet med de nye regler er at forbedre bl.a. diskotekers og natklubbers mulighed for at medvirke til en effektiv håndhævelse af restaurationsforbud.

Med den nye bekendtgørelse sikres det, at politiet underretter restauratøren, når en person meddeles et forbud mod at opholde sig i en given restauration.

Bekendtgørelsen åbner samtidig mulighed for, at der kan oprettes et fælles privat register over restaurationsforbud. Det vil betyde, at en restauratør, som er tilmeldt registret, i forbindelse med eksempelvis adgangskontrol i restaurationen kan slå op i registret, og på den måde blive advaret om, at en person er meddelt et restaurationsforbud. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 72 26 84 06 eller konsulent Johan Legarth på telefon 40 37 67 37.