Nedsættelse af en undersøgelseskommission i sagen om indfødsret til statsløse personer

Justitsminister Lars Barfoed har i dag nedsat en undersøgelseskommission til undersøgelse af sagen om indfødsret til statsløse personer.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

Som formand for undersøgelseskommissionen er udpeget landsdommer Peter Buhl, Vestre Landsret. Advokat Claus Søgaard-Christensen og professor, dr. jur. Karsten Revsbech er udpeget som kommissionens to andre medlemmer. Advokat Poul Heidmann er udpeget til udspørger for kommissionen.

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige forvaltningsmyndigheders administration af ansøgninger om indfødsret til statsløse personer omfattet af FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention fra 1989 om barnets rettigheder.

Kommissoriet kan hentes via følgende link: kommissoriet i pdf-format

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens Theiberg Søndergaard (tlf. 7226 8750).