Kommentar til Avisen.dk

Netavisen Avisen.dk har bragt flere artikler om regeringens tryghedspakke, hvor en række kommentarer indeholder misforståelser. Læs her justitsminister Lars Barfoeds kommentar til artiklerne.

”Søndag indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale om en omfattende tryghedspakke. Aftalen indebærer en styrkelse af indsatsen mod bandekriminalitet, en arrestafdeling i Vestdanmark med særligt strengt regime for bande- og rockermedlemmer, en helt ny indbrudsenhed og skærpelser af straffen for hjemmerøveri, organiseret indbrudskriminalitet og overfaldsvoldtægt.

Der har imidlertid været en række misforståelser i den efterfølgende debat om tryghedspakken, som jeg finder anledning til at kommentere.

For det første er det en misforståelse, at tryghedspakken er underfinansieret. Partierne bag tryghedspakken indestår naturligvis for fuld finansiering af de mange tiltag i pakken – også i årene fremover.

For det andet er det en misforståelse, at initiativerne i tryghedspakken bare finansieres ved at lukke kriminelle ud på gaden. Øget brug af samfundstjeneste er et element i aftalen, men udgør kun en del af finansieringen. Noget andet er, at jeg fra dag ét som justitsminister har sat fokus på, at den konsekvente retshåndhævelse må og skal gå hånd i hånd med en effektiv resocialiserende indsats. Tiltagene i forhold til samfundstjeneste ligger derfor i helt naturlig forlængelse af regeringens målsætning om tillid til, at mennesker kan forbedre sig. Det siger i øvrigt sig selv, at den konkrete ordning vil blive skruet sammen, så den sikrer den rette balance mellem retshåndhævelse og resocialisering.

For det tredje er det en misforståelse, at aftalen om varigt at styrke politiets bandeindsats fra 2012 og frem er et forligsbrud. Nu har forligskredsen som bekendt kun indgået en ét-årig aftale om politiets økonomi i 2011. Derfor kan spørgsmål om politiets økonomi efter 2011 jo næppe være udtryk for et forligsbrud.

Aftalen om tryghedspakken styrker på en række områder bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet. Indtil videre har et bredt flertal i Folketinget da heldigvis også givet deres positive tilkendegivelser, og jeg ser derfor frem til den videre behandling i Folketinget.”