Justitsministeriets temadag og julefrokost

Justitsministeriet holdt fredag den 16. december 2011 temadag og julefrokost. Eftersom ministeriet har fået spørgsmål til arrangementet fra pressen, har ministeriet valgt at lægge programmet og formålet med dagen frem.

For at styrke det sociale miljø og det faglige samarbejde på arbejdspladsen opfordrer Justitsministeriet medarbejderne til at deltage i sociale og faglige fællesarrangementer – fællesmøder, DHL-stafet, sommerfester og julefrokoster – og til at bruge kantinen som socialt samlingspunkt. Herudover samles alle medarbejdere ca. en gang hvert andet år uden for arbejdspladsen til en temadag med fokus på forskellige temaer, der relaterer sig til visioner, samarbejde, trivsel mv.

Et godt og trivselsfremmende arbejdsmiljø er medvirkende til at sikre en professionel og effektiv arbejdsplads, som skaber værdi for samfundet. Justitsministeriet tilstræber derfor at være en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne udviser åbenhed, respekt og tolerance over for hinanden.

Justitsministeriet afholdt senest en sådan temadag i juni 2010 og ville normalt planlægge efter at holde næste temadag i juni 2012.

Justitsministeriets departementschef Anne Kristine Axelsson udtaler:

”Ved regeringsdannelsen i oktober 2011 blev en væsentlig del af udlændingeområdet overført til Justitsministeriet. Dette indebar en markant forøgelse af antallet af medarbejdere i Justitsministeriets departement. I Justitsministeriet ser vi denne organisationsforandring som en positiv udfordring, men også som en opgave, der ikke løser sig selv. Der vil blandt medarbejderne være forskellige reaktioner på forandringen. Det skal naturligvis tages alvorligt i implementeringen af en ny organisation, hvor der skal skabes en fælles kultur til gavn for sagsbehandlingen, ligesom et godt samarbejde hurtigt skal etableres for at fremme den nødvendige effektivitet og kvalitet.

Vi besluttede, at en temadag ville være et godt første skridt i at inddrage og motivere hele organisationen og dens medarbejdere i denne forandringsproces. På grund af EU-formandskabet i første halvår 2012 skulle temadagen holdes i december måned, og den mest nærliggende mulighed var at planlægge temadagen på det tidspunkt, medarbejderne allerede havde reserveret til årets julefrokost.

Efter sædvanligt koncept blev temadagen afholdt med faglige input i plenum kombineret med forskellige gruppeaktiviteter hele dagen og sluttet af med fællesspisning om aftenen. Som ved afholdelse af tidligere temadage var der også mulighed for overnatning.

Temadag og julefrokost blev holdt på Park Inn ved Femøren på Amager. Bortset fra to drinksbilletter til en øl eller en sodavand betalte medarbejderne selv for drikkevarer.”

Programmet for temadag og julefrokost

Kl. 10.00 Ankomst og morgenmad
Kl. 10.15 Velkomst til JustitsDøgnet
Kl. 10.30 Visioner om en ny rets- og udlændingepolitik v/justitsminister Morten Bødskov
Kl. 11.00 Justitsministeriets departement – vores rolle i centraladministrationen og i EU under formandskabet v/departementschef Anne Kristine Axelsson
Kl. 11.30 Videnspots om Justitsministeriets departement – 1. runde
Kl. 12.00 Videnspots om Justitsministeriets departement – 2. runde
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Gruppetest – hvilken gruppe ved mest om opgaverne i Justitsministeriets departement?
Kl. 14.00 Hvilken farve har Justitsministeriets departement? v/Implement Consulting Group
Kl. 16.00 Hjernen, Forandringen og Arbejdsglæden v/Peter Lund Madsen
Kl. 17.00 Indcheckning og omklædning
Kl. 18.00 Julefrokost og fest
Kl. 24.00 Natmad
Kl. 06.00 Morgenmad
Kl. 10.00 Afslutning af JustitsDøgnet