Indsatsen mod bandemedlemmer i fængslerne styrkes

Politiets intensive bandeindsats betyder, at et stort antal bande- og rockermedlemmer sidder bag tremmer. Dette skaber nye udfordringer for sikkerhedssituationen i landets fængsler og arresthuse. Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor styrke indsatsen mod negativt stærke indsatte.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte ved finanslovsaftalen for 2011 en pulje på 20 mio. kr. til indsatsen mod negativt stærke indsatte i kriminalforsorgen. Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om, hvordan puljen nærmere skal udmøntes.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Jeg er meget glad for aftalen med Dansk Folkeparti om at styrke indsatsen mod de negativt stærke bande- og rockermedlemmer – og dermed øge sikkerheden for både de ansatte og andre indsatte i kriminalforsorgen.

Helt konkret vil vi bl.a. bruge puljen til øget sektionering af bandemedlemmer for at forebygge konflikter og sammenstød og til løbende at løse konkrete sikkerhedsproblemer i kriminalforsorgen. F.eks. skal der nu sættes en skærm op i alle arresthuse, hvor man kan se, præcis hvor i arresthuset personalet befinder sig, hvis der bliver slået alarm.”

Politiet har aktuelt registreret 144 bande- og rockergrupper med i alt ca. 1.650 tilknyttede personer. Alene i 2009 modtog denne personkreds over 1.600 domme og blev tilsammen idømt over 300 års fængsel. Ved udgangen af 2010 sad ca. en sjettedel af samtlige registrerede bande- og rockermedlemmer – fra 80 forskellige grupperinger – i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at puljen på 20 mio. kr. i 2011 skal anvendes til sektionering af bandemedlemmer i Statsfængslet i Nyborg, konkrete sikkerhedsmæssige tiltag i fængsler og arresthuse med henblik på at minimere sammenstød mellem indsatte og styrke sikkerheden for medarbejderne, drift af ny lukket afdeling i Statsfængslet ved Horserød samt et særligt rejsehold i tilknytning til fodlænkeordningen.

Justitsministeren vil snarest sende et aktstykke om den nærmere udmøntning af puljen til Folketingets Finansudvalg.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior (tlf. 4037 6737).