Forbud mod kraftige luftvåben

Justitsminister Lars Barfoed har i dag taget første skridt til at forbyde kraftige luftvåben.

Udviklingen inden for fremstilling af våben har medført, at der i dag findes luftvåben på markedet, der kan være ligeså farlige som egentlige skydevåben. Disse luftvåben kan i dag købes frit af enhver over 18 år. Det sætter justitsministeren nu en stopper for.

Et udkast til en ny bekendtgørelse sendes i dag i høring, og dermed lægger justitsministeren op til en ændring af våbenlovgivningen, således at de kraftigste luftvåben forbydes. Det vil herefter være forbudt at indføre, fremstille, erhverve, besidde, bære og anvende visse kraftige luftvåben.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det er vigtigt, at politiet får kontrol med de kraftige luftvåben, der er kommet på markedet. Lovgivningen skal følge med udviklingen, og vi skal ligesom vores nabolande have de kraftige luftvåben ind under våbenlovens kontrolordning.

Jeg har samtidig lagt vægt på, at jægere og sportsskytter, der anvender luftvåben i dag fortsat på en smidig måde kan erhverve og anvende de kraftige luftvåben til jagt og sport.”

Udkastet indebærer, at enhver fremover skal have en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller være medlem af en skytteforening for at kunne anvende et kraftigt luftvåben.

Det er dog alene luftvåben, der har en særlig stor kaliber, der bliver omfattet af forbuddet. Luftvåben, der har en kaliber på 4,5 mm eller derunder kræver fortsat ingen tilladelse, og kan således fortsat erhverves og anvendes af enhver person over 18 år.

Med udkast til ny bekendtgørelse vil de farligste luftvåben komme ind under våbenlovens kontrolordning og sidestilles hermed med andre skydevåben. Dermed får politiet kontrol med de luftvåben, der kan være ligeså farlige som egentlige skydevåben.

På Justitsministeriets hjemmeside er der redegjort nærmere for konsekvenserne af forbuddet mod luft- og fjedervåben.
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 72 26 84 06.