Fodlænker mindsker tilbagefald til kriminalitet

Ny rapport fastslår, at afsoning med fodlænke kan reducere risikoen for at begå ny kriminalitet. Samtidig koster afsoning med fodlænke halvt så meget som afsoning i fængsel.

Risikoen for at unge under 25 år begår ny kriminalitet er 15 procent lavere, hvis de har afsonet med elektronisk fodlænke, end hvis de har afsonet i fængsel. Det viser den første effektevaluering af fodlænkeordningen, der er blevet foretaget af Justitsministeriets Forskningskontor.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er glædeligt, at brugen af fodlænker har en så tydelig kriminalpræventiv effekt på samfundets unge kriminelle. Regeringen arbejder netop for straf, der virker, så vi kan undgå de mange gengangere i danske fængsler. Fodlænkerne er med til at give de unge bedre muligheder for at bryde ud af en negativ spiral til et liv uden kriminalitet.”

 

Færre kriminelle

Effektevalueringen har undersøgt to gruppers brug af fodlænke: Unge, der var under 25 år på gerningstidspunktet, og færdselslovsovertrædere. Hvor der er målt et lavere recidiv (tilbagefald til kriminalitet) for de unge under 25 år svarende til 15 procents reduktion, er der en tendens til mindre recidiv for overtrædere af færdselsloven. En tendens, som dog ikke er tilstrækkelig stor til at være statistisk signifikant.

 

Både familieliv og frihedsberøvelse

Effektevalueringen peger på, at afsonerne især oplever fodlænkeordningen som positiv, fordi de har mulighed for at passe arbejde eller uddannelse såvel som at være sammen med deres familier.

Afsonerne oplever også fodlænkeordningen som en frihedsberøvelse. Det bliver således opfattet som en belastning, at afsonerne hele tiden skal tænke på at overholde snævre tidsgrænser for de forskellige former for daglige aktiviteter, ligesom der er store begrænsninger for muligheden for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet i fritiden.

 

Mere forebyggelse for pengene

Afsoning i hjemmet med fodlænke indebærer ikke alene en kriminalpræventiv fordel, men også en økonomisk fordel. Kostprisen for afsoning med fodlænke er således 546 kroner pr. døgn, mens afsoning i et åbent fængsel er 1103 kroner pr. døgn.

Du kan finde rapporten ”Afsoning i hjemmet – En effektevaluering af fodlænkeordningen” her.

 

Fakta om fodlænkeordningen

Fodlænkeordningen er en frivillig ordning, hvor det i dag som udgangspunkt er alle med en ubetinget dom på indtil 5 måneder, der får tilbuddet om at afsone i hjemmet. Det er op til den enkelte at sende en ansøgning om afsoning i hjemmet til kriminalforsorgen. Dernæst vurderer kriminalforsorgen, om ansøgeren opfylder betingelserne.

Betingelserne for at få fodlænke er blandt andet, at afsonerens boligforhold rent praktisk tillader, at strafudståelsen kan finde sted under overvågning og kontrol. Det er samtidig en betingelse, at afsoneren har beskæftigelse i form af uddannelse eller arbejde i mindst 20 timer om ugen. Under afsoningen skal den dømte opholde sig på bestemte steder på bestemte tidspunkter, som tilsynsmyndigheden fastlægger.
 

Journalister kan kontakte presserådgiver Emil Melchior på 4037 6737.