Fald i isolationsfængsling

Fra 2006 til 2009 er antallet isolationsfængslinger faldet med over 50 procent. Faldet tyder på, at nye regler fra 2007 om begrænsning af brugen af isolationsfængsling er slået igennem.

I 2006 blev 475 personer sat i isolation, mens der i 2009 var 210 isolationsfængslinger. Det svarer til et fald på over 50 procent, og dermed var der i 2009 tale om det laveste antal isolationsfængslinger, siden man begyndte at måle i 2001. Det viser en rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Faldet skal blandt andet ses i lyset af, at der den 1. januar 2007 blev indført skærpede regler for brugen af isolationsfængsling.

 

Nye regler i 2007

Reglerne fra 2007 indebar navnlig, at de tidsmæssige grænser for isolation blev nedsat.

For det første må isolation ikke finde sted i et samlet tidsrum af mere end 14 dage (tidligere 4 uger), såfremt sigtelsen angår en lovovertrædelse, der ikke kan medføre fængsel i 4 år.

For det andet må isolation ikke finde sted i et samlet tidsrum af mere end 4 uger (tidligere 8 uger), hvis lovovertrædelsen kan medføre fængsel i 4 år eller derover, men under 6 år.

For det tredje må isolation ikke finde sted i et samlet tidsrum af mere end 8 uger (tidligere 3 måneder), hvis lovovertrædelsen kan medføre fængsel i 6 år eller derover. Retten kan dog undtagelsesvis dispensere fra 8-ugers reglen, hvis afgørende hensyn til forfølgningen gør det påkrævet. Som noget nyt i forhold til reglerne før den 1. januar 2007 forudsætter en sådan dispensation endvidere, at lovovertrædelsen forventes at medføre fængselsstraf på mindst 2 år, og isolation kan i intet tilfælde opretholdes ud over 6 måneder, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 (terrorisme mv.) eller en overtrædelse af straffelovens § 191 (narkotikakriminalitet) eller § 237 (drab).

For det fjerde må unge under 18 år højst isoleres i 4 uger, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 (terrorisme mv.). Før den 1. januar 2007 var der en generel overgrænse på 8 uger for isolation af unge under 18 år.

Du kan finde rapporten fra Forskningskontoret her.