Dyreforsøgstilsynets årsberetning for 2010

Dyreforsøgstilsynets årsberetning beskriver de dyreforsøgsaktiviteter, der er udført eller påbegyndt i 2010.

Det fremgår af beretningen, at 428 personer i 2010 havde tilladelse til at foretage dyreforsøg. Dyreforsøgstilsynet har aflagt 43 besøg i form af inspektioner og demonstration af forsøg på institutioner og i virksomheder, hvoraf 17 inspektionsbesøg var uanmeldte. I de fleste tilfælde er flere tilladelsesindehaveres aktiviteter inspiceret ved samme besøg.

Dyreforsøgstilsynets årsberetning indeholder statistiske oplysninger om dyreforsøg, der er udført eller påbegyndt i 2010. Statistikken angiver antallet af dyr, som er indgået i forsøg i 2010, uanset om tilladelsen er meddelt i 2010 eller i tidligere år.

Af statistikken for 2010 fremgår det, at der i alt blev anvendt 271.108 dyr til forsøg, mens tallet for 2009 var 293.836 dyr og for 2008 297.568 dyr. Antallet af anvendte dyr til forsøg er således fra 2009 til 2010 faldet med 22.728 dyr.

Det fremgår desuden af årsberetningen, at 83 pct. af de anvendte forsøgsdyr var mus og rotter. Herudover udgør 10 pct. af de anvendte forsøgsdyr koldblodede dyr, såsom fisk og krybdyr. Det fremgår endvidere, at der i de forsøg, der blev udført eller påbegyndt i 2010, blev anvendt 224 hunde og 48 katte.

Dyreforsøgstilsynet har i forbindelse med indsamlingen af de statistiske oplysninger for 2010 tillige indhentet oplysninger om anvendelse af transgene/genmodificerede dyr til forsøg. Samlet drejer det sig om 16.751 mus. Der blev endvidere i beretningsåret fremstillet 28 genmodificerede musestammer og 109 klonede grise. Der blev anvendt 19 klonede grise til forsøg.

Dyreforsøgstilsynets afgørelser og de tilhørende ansøgninger kan ses på tilsynets hjemmeside www.dyreforsoegstilsynet.dk, hvor årsberetningen også ligger.